"אוטומטי" מגישה ועורכת מטי בר שלום

שעה של אקטואליה, בכל שבוע תלווה אותנו מטי אל תוך האקטואליה העולמית והארצית מתוך נקודת מבטה של העיר.

כל יום שלישי 19:00-20:00