"חדשות טובות" מגישה ועורכת אריאל מיטב

שעה של חדשות טובות מהיר, הארץ והעולם.

אריאל בוחרת כל שוע את החדשות הטובות שנדחקות אל סוף מהדורות החדשות ונותן להם במה מרכזית. כל שבוע משהו טוב אחר.

כל יום ראשון 17:00-18:00