לוח חגים וקייטנות שנה"ל תשע"ט  2018-2019

מועד

ימים

תאריך לועזי

תאריך עברי

הערות

ראש השנה  

ראשון- שלישי

9-11.09.18

כט' באלול- ב' בתשרי

חופשה

יום כיפור  

ערב סוכות

 וסוכות  

שלישי - רביעי

ראשון - שני

18-19.09.18

23-24.09.18

יד' - טו' תשרי

יח'- יט' בתשרי

חופשה

חופשה

 

הושענא רבה 

ראשון- שני

שלישי

30.09-01.10.18

02.10.18 

כא'-כב' בתשרי

כג' בתשרי

חופשה

יום ארוך

חנוכה  

שלישי - חמישי

ראשון- שני

04-06.12.18

9-10.12.18

כו' כסלו- כח' בכסלו

א' - ב' בטבת

יום ארוך

יום ארוך

תענית אסתר  

  פורים  

רביעי

חמישי

20.03.19

21.03.19 

יג' באדר

יד' באדר

יום ארוך

חופשה

חופשה לפני  

  ערב פסח  

 חול המועד  

חמישי

ראשון -רביעי

חמישי

ראשון - חמישי

11.04.19

14-17.04.19

18.04.19 

21-25.04.19

ה' – ו'  בניסן

ט'-יב' בניסן

יג' ניסן

טז'-כ' בניסן

יום ארוך

יום ארוך

חופשה

חופשה

יום הזיכרון  

 יום העצמאות  

רביעי

חמישי

08.05.19

09.05.19

ג' באייר

ד' באייר

חופשה

חופשה

 

  ל"ג בעומר  

 

חמישי

 23.05.18

 

יח' באייר

חופשה –

כנס ארצי לצוותי הצהרונים

 

שבועות   

ראשון

שני

 09.06.19

10.06.19

ו' בסיוון

ז' בסיוון

חופשה

יום ארוך

 
  • פתיחת שנת הלימודים - יום ראשון כב' באלול תשע"ח  2.9.18

  • יום סיום שנת הלימודים - יום ראשון, כז' בסיון תשע"ט 30.6.19

  • 13 ימים ארוכים