1
פרטי בעל המנוי
2
נהלי הרשמה ופעילות
3
הצהרת בריאות

הריני לאשר בזאת כי קראתי את התקנון נהלי הרשמה ופעילות, וכי אני מסכים/ה  למלא אחר הוראותיו, וכן מקובל/ת עלי כל הוראה אחרת הרשומה בו.

כמו כן הנני מתחייב להתעדכן מידי פעם בשינויים אשר יעשו בתקנון ויפורסמו בלוח המודעות בקאנטרי, ולפעול ללא סייג בהתאם להוראות התקנון המעודכן.

Browser not supported

 

 • המנוי הינו אישי ואינו ניתן למכירה לאחר. במקרה של ביטול יבוצע הטיפול בהתאם לנוהל ביטולים.
 • ניתן לבטל ולהעביר מנוי לקרוב משפחה מקרבה ראשונה בלבד דהיינו: אח, אחות, בן, בת, בעל, אישה, בחישוב עלויות המנוי החדש או חישוב לפי יתרת תקופת המנוי ובנוכחות בעל המנוי.
 • בצירוף בן משפחה למנוי ניתן לבטל המנוי הישן ולרכוש מנוי משפחתי לתקופה של שנה/חצי שנה מיום השינוי.
 • הנחת 10% למחדש מנוי תינתן עד חודש מתום המנוי הקודם.
 • בעת ההרשמה יש לחתום על הצהרת בריאות.
 • מנוי חדש המשתמש בחדר הכושר מחויב לקבל ייעוץ ראשוני ממדריך הכושר שבמקום.
 • חובה להשתמש בתג אלקטרוני בכניסה, בשער האלקטרוני לא תתאפשר כניסה ללא תג מכל סיבה שהיא.
 • קבלת תג חלופי במקום תג שאבד, כרוכה בתשלום של 40 ₪
 • אין הקאנטרי אחראי על אובדן או גניבת חפצים אישיים.
 • בבריכת השחייה יש להתנהג על פי התקנון הנמצא בלוחות הפעילות.

תנאי תשלום, הנחות וביטולים

ניתן לשלם בכרטיס אשראי או מזומן

לרוכש מנוי שנתי ניתן לשלם עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית או בהוראת קבע בכרטיס אשראי.

הקפאת מנוי

למחזיק מנוי שנתי תינתן האפשרות להקפאה עד חודש בשנה, מינימום הקפאה של שבעה ימים.
ההקפאה תתבצע מראש בלבד לפי התקנון ובפנייה פיזית למשרדי הקאנטרי.
לא יתקבלו בקשות המתייחסות לתקופה קודמת למועד הגשת הבקשה (אין החזר רטרואקטיבי).

נוהלי ביטול מנוי:

 1. ניתן לבטל מנוי במזכירות הקאנטרי בלבד ובכתב ע"ג טופס ביטול ובצירוף הצ'יפ.
 2. תוקף הביטול החל מיום הגשת בקשת הביטול.
 3. לא ניתן לבטל פעילות או לבקש החזר כספי רטרואקטיבי.
 4. דמי הביטול יגבו בהתאם לתיקון 37 לחוק הגנת הצרכן:

מועד הביטול

דמי ביטול על פי חוק

בשליש הראשון של התקופה הקצובה

25% מהתמורה, או הסכום שהיה על הצרכן לשלם עד לתום התקופה, לפי הנמוך

בשליש השני של התקופה הקצובה

20% מהתמורה, או הסכום שהיה על הצרכן לשלם עד לתום התקופה, לפי הנמוך

בשליש השלישי של התקופה הקצובה

17% מהתמורה, או הסכום שהיה על הצרכן לשלם עד לתום התקופה, לפי הנמוך

 
 1. באם שולם בכרטיס אשראי, יתווספו גם דמי עמלת אשראי בסך 1.5% מערך העסקה.
 2. מנויים שנרכשו דרך ארגוני עובדים ניתן לבטל רק במקרים חריגים ובשיתוף ארגון העובדים.

חופשות ושינויים בתוכנית הפעילות

ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתוכנית הפעילות, כולל הפסקת פעילות במתקנים לצורך טיפולים ושיפוצים תקופתיים וסגירת המתקנים לרגל חופשה בחגים.
הודעות בציון תאריכים ושעות סגירה מדויקים יפורסמו בלוח המודעות ובאתר האינטרנט לפני כל מועד סגירה.
הקאנטרי כולו יהיה סגור בימי זיכרון וחגי ישראל, לוז מפורט בגב התקנון.
בחודשים יולי אוגוסט, עקב קיום מפעלי הקיץ יחולו שינויים בשעות הפעילות ובלוחות הזמנים.
מידי שנה מתקיים בבריכה הפנימית מפעל שחייה של משרד החינוך, לכן הבריכה הפנימית תהיה סגורה לרחצה בימי א' ג' ה' בין השעות 08:00-13:00
צוות המרכז לשירותכם בכל שאלה, בעיה או פניה לשיחה
כמנוי/ה הקאנטרי, נשמח על גילוי עניין ומעורבות מצידך, הצעות הערות והארות תתקבלנה בברכה.

 

הנני מצהיר כי קראתי את התקנון לקנטרי מעלה אדומים ומתחייב/ת לתוכנו.

Browser not supported

 

מצב רפואי

מתאמן/ת יקר/ה, חדר הכושר נועד לעזור לך לשמור על כושרך ובריאותך,יחד עם זאת שימוש בלתי נכון במתקני המכון או השימוש במכשירים ע"י אדם הסובל מהפרעה גופנית כלשהי עלול לגרום לו נזק רב.

נבקשך לקרוא בעיון את האמור לעיל ולהשיב על השאלון ב"כן" ו"לא" תוך מתן הפירוט הנדרש:

האם את/ה סובל/ת או סבלת בעבר מבעיות לב? (חובה) שדה חובה

האם את/ה סובל/ת או סבלת בעבר מבעיות ריאות? (חובה) שדה חובה

האם את/ה סובל/ת או סבלת בעבר מפגמים או הפרעות בעמוד השדרה? (חובה) שדה חובה

האם את/ה סובל/ת או סבלת בעבר מכאבי גב? (חובה) שדה חובה

האם את/ה סובל/ת או סבלת בעבר מכאבי ראש,מגרנה ו/או כאבי צוואר? (חובה) שדה חובה

האם את/ה סובל/ת או סבלת בעבר מבעיות במערכת השרירים? (חובה) שדה חובה

האם את/ה סובל/ת או סבלת בעבר משברים בעצמות? (חובה) שדה חובה

האם את/ה סובל/ת או סבלת בעבר מבעיות במפרקים (בעיקר בברכיים ובאגן הירכיים)? (חובה) שדה חובה

האם את/ה סובל/ת או סבלת מאוסטיאופורוזיס? (חובה) שדה חובה

האם את/ה נמצא/ת בטיפול רפואי אחר? (חובה) שדה חובה

רקע קודם בפעילות גופנית

Browser not supported