מיזם "יחד מורים" מכשיר ומלווה מתנדבים בעבודתם במערכת החינוך העירונית: 

המרכז להתפתחות הילד, גני ילדים, בתי ספר ומועדוניות, ומתנדבים 2-4 שעות שבועיות ומתגברים מורים 

בשעות פרטניות לתלמידים.

המתנדבים זוכים למפגשי ליווי במהלך כל השנה בשיתוף המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין. 

לפרטים והצטרפות: