תכנית להשלמת השכלה של משרד החינוך

מנהלת התכנית: אפרת ויינטראוב 

טלפונים ליצירת קשר:

02-5913133  

052-3468663

המטרה לתת מענה בתחום ההשכלה לנערים שלא לומדים במסגרות החינוך השונות. 

מטרת התכנית הינה לאתר נוער מנותק ולהביא אותו לכדי למידה על מנת להוציא תעודת בגרות לאפשר השתלבות מחדש במסגרות נורמטיביות. 

הלמידה בתכנית נעשית בקבוצות למידה קטנות כשמטרות הלמידה הן בד"כ בגרות מלאה או חלקית ו 10,11,12 שנות לימוד.