* ההרשמה האינטרנטית היא לבעלי כרטיס אשראי בלבד

* הרשמה הידנית למשלמים בהוראת קבע בבנק - 

   יש להוריד את טופס הרישום הידני  לחץ כאן ולהגישו במעטפה סגורה בתיבת שרות, בכניסה למזכירות הגיל הרך והמשפחה, רח' צמח השדה 29, אזור 06

   בצירוף:  אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410). במקרה ואין לכם הוראת קבע קיימת - יש לצרף טופס הרשאה חתום על ידי הבנק.

   למעוניינים בתשלום דמי רישום בלבד בצ'ק / מזומן - יש לצרף תשלום מדויק (133ש"ח) וכן אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410).

ע"פ מתווה הקורונה לא ניתן לבקר במשפחטף. 

תשלומים:

  • דמי הרשמה 133 ₪ - התשלום ביום ההרשמה                                           
  • מקדמה 570 ₪  - לתאריך  31.07.21 או חודש לפני מועד הכניסה למשפחטף.                            
  • ביטוח 49 ₪ - לתאריך  31.08.21 או יום לפני מועד הכניסה למשפחטף.
  • שכר הלימוד החודשי עומד על סך 1,970 ₪ לחודשים ספטמבר 2021 עד אוגוסט 2022.

תנאי רישום

  • המקדמה לא תוחזר להורה אשר יבטל את הרישום לאחר ה- 31.07.21 או חודש לפני מועד הכניסה למשפחטף.
  • דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד/ה למשפחטף.
  • במידה ומספר הנרשמים יעלה על מספר המקומות, תינתן עדיפות לילדים הגדולים בשנתון.
  • דמי הרישום יוחזרו רק לנרשמים אשר לא יתקבלו למשפחטף.
  • במהלך חודש אוגוסט 2021 תקבלו הודעה במייל עם קישור לסיום הליכי הרישום.
  • במידה והנכם בעלי חוב במתנ"ס, הרישום יתבצע אך ורק לאחר סגירת חוב זה ותאריך פירעון החוב יירשם כתאריך הרישום למשפחטף.

נוהל ביטול רישום:  

במידה והנכם מעוניינים לבטל רישום בתקופת הרישום או לאחריה יש ללחוץ כאן ולמלא טופס ביטול למשפחתון הרצוי. יש לוודא טלפונית שהטופס התקבל.