ההרשמה למעונות המתנ"ס לשנת תשפ"ב בין התאריכים 14.02.2021 ועד 07.03.2021

רישום במעון עם ועדת קבלה

יש לפעול בהתאם להנחיות באתר משרד העבודה והרווחה ל"נוהל ועדות קבלה" ולשים לב לדגשים הבאים:

 • קבלת טופס "אישור רישום למעון" בחתימת מנהלת המעון + חותמת.
 • קבלת הילד מותנית בהחלטתה של ועדת הקבלה .
 • באחריות ההורה לבצע רישום אינטרנטי לקליטת הילד לוועדת קבלה  באתר משרד העבודה והרווחה בצירוף כל  טפסים/ תצהירים הנדרשים .
 • הורה שלא יבצע רישום אינטרנטי בהתאם לתאריכים שיפורסמו באתר להשלמת הרישום – לא ייקלט בוועדת קבלה .
 • לאחר קבלת תשובה סופית מועדת קבלה, מנהלת המעון תתאם עימכם סגירת תיק רישום וקליטה (חתימה על הסכם, אישורים רפואיים וכד') עד למועד שיקבע ובמקביל עליכם לבצע קליטה באתר במשרד העבודה והרווחה .

רישום במעון ללא ועדת קבלה

 • הורה שקיבל תשובה ממנהלת המעון בתום תקופת הרישום שילדו התקבל, יש להמשיך תהליך סגירת תיק רישום וקליטה במעון (חתימה על הסכם, אישורים רפואיים וכד') ובמקביל לבצע קליטה באתר במשרד העבודה והרווחה. 

הערות:

 • במידה ותרצו להירשם ליותר ממעון אחד יש לבצע רישום לכל מעון בנפרד.
 • טווח הגילאים ושיבוץ הילדים בכל כיתה יקבע בהתאם לנוהל רישום ונוהל כיתה מעורבת של משרד העבודה והרווחה .   
 • שכר הלימוד הינו מדורג ונקבע ע"י משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לפרטים לחץ כאן.
 • שימו לב ! חלה חובת רישום וקליטה באתר משרד העבודה והרווחה  גם למי שאיננו זכאי לסבסוד שכר הלימוד !
 • ע"פ נוהל משרד העבודה והרווחה לתקופת קורונה חל איסור מוחלט לכניסת הורים למעונות. 

 

* ההרשמה האינטרנטית היא לבעלי כרטיס אשראי בלבד

אופן הרישום האינטרנטי יתבצע ב- 2 שלבים:  

 1. יש למלא את טופס הרישום המקוון - רישום למעון X לשנת תשפ"ב ולצרף צילום ת.ז. של האם + ספח הילדים. 
 2. בסיום הרישום תועברו לאתר התשלום.

בסיום תהליך הרישום והתשלום ישלחו אליכם 2 מיילים: מייל המאשר את שליחת הטופס + מייל המאשר את התשלום למתנ"ס.

* הרשמה ידנית למשלמים בהוראת קבע בבנק - 

יש להוריד את טופס הרישום הידני  כאן ולהגישו במעטפה סגורה בתיבת שרות, בכניסה למזכירות הגיל הרך והמשפחה, רח' צמח השדה 29, אזור 06

בצירוף:  

 1. אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410). במקרה ואין לכם הוראת קבע קיימת - יש לצרף  טופס הרשאה חתום על ידי הבנק.

           למעוניינים בתשלום דמי רישום בלבד בצ'ק / מזומן - יש לצרף תשלום מדויק (133ש"ח) וכן אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410).

        2. צילום ת.ז. של האם/ אפוטרופוס + ספח שבו רשומים הילדים.

        3. למשפחות רווחה: יש לצרף "טופס הועדה של פעוטות בסיכון". 

נוהל ביטול רישום:  

 במידה והנכם מעוניינים לבטל רישום בתקופת הרישום או לאחריה יש ללחוץ כאן ולמלא טופס ביטול למעון הרצוי. יש לוודא עם מנהלת המעון שהטופס התקבל.

 החזר כספי של דמי רישום, מקדמה ודמי ביטוח בהתאם לסעיף "תנאי רישום" בטופס ההרשמה ובהתאם להנחיות של משרד העבודה והרווחה.