מרכזי למידה בית ספריים מהל"ב

(שימו לב ההרשמה נמצאת בהמשך העמוד למטה)

עם פתיחת שנת הלימודים החדשה ולאחר שנתיים קשות בהן התמודדנו במערכת החינוך
עם פערים לימודיים הולכים וגוברים סביב משבר הקורונה, הוחלט השנה לצאת במיזם
משותף של אגף החינוך ואגף קידום ילדים ונוער בעיריית מעלה אדומים, יחד עם אגף
השכלה בקהילה במתנ"ס לצורך הפעלת מרכזי למידה בית ספריים בעלות מסובסדת.
תוכנית מרכזי הלמידה – מהל"ב נועדה להעניק תגבור לימודי, לתלמידים הזקוקים לכך,
בשלושת מקצועות ליבה עיקריים: עברית, אנגלית ומתמטיקה ובכך לסייע בצמצום פערים
לימודיים.

מרכז הלמידה יופעל ע"י מורים מצוות ביה"ס תוך שימת דגש על למידה רגשית חברתית,
העלאת ביטחון עצמי ותחושת המסוגלות בקבוצה מכילה ותומכת בכדי למקסם ולסייע
בשיפור יכולותיהם הלימודיות של התלמידים.
לאורך השנה יעברו המורים השתלמויות והכשרות בנושא ובמקביל ללמידה הילדים ייהנו
מפעילויות ופינוקים לאורך זמן הלמידה.
מתוך רצון להקל על ההורים בשינוע הילדים, מרכז הלמידה יפעל בבית הספר בימים שלישי, מיד בתום יום הלימודים, למשך שעה וחצי. (45 דק' כל שיעור והפסקה קטנה בין
השיעורים). סה"כ כ- 3 שעות שבועיות.
השיעורים יועברו בקבוצות של 10-8 תלמידים בהתאם לשכבת הגיל ולרמה הלימודית
עלות שנתית של התוכנית 1600 ש"ח לאחר סבסוד של העירייה. ניתן לשלם לעד 8 תשלומים. 
חוזה יימסר ידנית בתחילת התוכנית לתלמידים

רכזת התנכית- מרום אביה איזנמן 054-9372139

ההרשה תיפתח אחרי החגים- פרטים בהמשך...