"רשת התחלה חכמה" - מובילה את מעונות המתנ"ס  בסטנדרטים מקצועיים ואיכותיים. 

סל שירותים מועשר יופעל בכפוף לנוהל מעודכן של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשנת לימודים תשפ"א . 

במסגרת קליטת ילדכם עם סיום תהליך ועדות קבלה ו/ או הודעה על קבלת ילדכם למעון יש לחתום על טופס - סל שירותים מועשר. 

לרשותכם טופס -סל שירותים מועשר להורדה.