"פסיעות"- היחידה הקהילתית להתפתחות הילד

פסיעות מתמחה בתחום התפתחות הילד ונותנת מענה למכלול ההיבטים והצרכים ההתפתחותיים של ילדים המתקשים בתחומים: המוטורים, השפתיים, הרגשיים והחברתיים, דרך טיפולים פרטניים וקבוצתיים. היחידה מעניקה טיפולים מקצועיים, יעילים ומיטביים באמצעות צוות רב מקצועי תוך עבודת צוות ושיתוף בין המטפלים השונים תחת הגגה של רופא התפתחותי. היחידה פועלת לאתר עיכוב מוקדם והתערבות מוקדמת.