הרשמה לצהרוני הגנים לשנת תשפ"ג

תתקיים בין התאריכים 09.01.2022 ועד 15.03.2022

 • הצהרונים מתקיימים בגני העירייה, טרום חובה וחובה, משעת סיום הגן ועד 16:45.
 • ארוחת צהרים בשרית חמה, פעילות מתאימה לשעות הצהרים וחוגים.
 • פיקוח על ידי משרד העבודה והרווחה והחברה למתנ"סים
 • סבסוד כספי של משרד העבודה והרווחה לילדי הגנים הזכאים על פי קריטריונים (ניתן לבדוק ע"י סימולטור תמ"ת). 
 • רוב הצהרונים ממשיכים במסגרת הבוקר ללא צורך במעבר.
 • חוגי העשרה ופעילות פנאי מגוונת.
 • צוות בעל הכשרה מקצועית המקבל ליווי והדרכה אישית וקבוצתית.
 • לא ניתן לבצע רישום לחלקיות שבוע.
 • הצהרון יתחיל בחודש ספטמבר 2022 - העלות השנתית הכוללת ל-10 חודשים (ספטמבר 2022 ועד יוני 2023) הינה סך של 9,480 ₪ שתחולק ל–9 תשלומים שווים בסך של 935 ₪ לחודש וסך של 1,065 ₪ עבור החודש הראשון (130 דמי רישום + 300 ₪ מקדמה + 635 ₪).
 • דמי רישום בסך 130 ₪  ייגבו בעת הרישום (סכום זה לא יוחזר גם באם יבוטל הרישום). שימו לב, ברישום לאחר תאריך 15.3.2022 יגבו דמי רישום בסך 180 ₪.  הרישום באתר אפשרי רק עד 30.6.2022. לאחר תאריך זה הרישום יעשה רק במזכירות הגיל הרך ולרשימת המתנה. 
 • סך 300 ₪ מקדמה ע"ח שכר הלימוד ייגבה בתאריך 30/06/2022 (סכום זה יוחזר למבטלי הרישום עד לתאריך 30/06/2022).
 • רישום לאחר תקופת הרישום (החל מ- 15.3.2022) הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לנרשמים לאחר 20.7.2022 הרישום יהיה לרשימת המתנה ורק על בסיס מקום פנוי ומצבת כח האדם.
 • לנרשמים בהמשך השנה: ניתן יהיה להירשם לצהרון על בסיס מקום פנוי עד ליום ה- 20 לכל חודש, הרישום תקף החל מה-1 לחודש שלאחריו. 
 • בימי חופשה כמו איסרו חג ותענית אסתר הצהרון יפעל במתכונת של יום ארוך בין השעות 7:30-16:00. פירוט הימים יימסר בתחילת השנה.
 • בחופשות חנוכה ופסח תתקיים פעילות "ניצנים בחופשה" ע"פ נהלי משרד החינוך בין השעות 07:30-13:00. על הפעילות יגבה תשלום נפרד. בימים אלה יתקיים צהרון ללא תשלום נוסף בין השעות 13:00-16:00.
 • הורים לילדים עם אלרגיה מחוייבים להגיש טפסים לרכזת הצהרונים (פרטים כאן).
 • ביטול של המסגרת יתקבל בכתב יד עד ה- 20 לכל חודש, כשהביטול יכנס לתוקף ב- 1 של החודש הבא. לביטול רישום לצהרון גנים לחץ כאן .

התנהלות הצהרון בזמן קורונה: 

הצהרון יתנהל עפ"י נהלי קורונה המוכתבים ע"י משרד הבריאות והחינוך. 

 • במקרה של סגירת מערכת החינוך יינתן זיכוי מלא.
 • במקרה של בידוד ילדי הגן בהוראת משרד הבריאות, יינתן זיכוי מלא מהיום הראשון רק למי שנאסר עליו להגיע למסגרת.
 • במקרה ונאלץ לא לקיים פעילות עקב מחסור בכוח אדם (חולה/ מבודד). נעדכן בזמן אמת ועל ימים אלו יינתן זיכוי מלא.
 • לא ינתן זיכוי בגין בידוד אישי או חלילה מחלת קורונה. היעדרות זו תמשיך להיחשב כהיעדרות עקב מחלה אשר עליה אין החזר כספי.
 • יתכנו שינויים בתחילת / סיום היום בצהרון ע"פ מתווה קורונה.
 • קיום חוגים – בכפוף למתווה קורונה.
 • הנ"ל בכפוף למתווה הבידודים והבדיקות המשתנות מעת לעת.

אופן ההרשמה:

ההרשמה האינטרנטית היא לבעלי כרטיס אשראי בלבד. בסיום ההרשמה ישלח אליכם מייל המאשר את הרישום.

למשלמים בהוראת קבע בבנק יש להוריד את טופס הרישום הידני כאן ולהגישו בתיבת שרות במעטפה סגורה, בכניסה למזכירות הגיל הרך והמשפחה, רח' צמח השדה 29, אזור 06

      בצירוף:  

 • אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410). במקרה ואין לכם הוראת קבע קיימת - יש לצרף טופס הרשאה חתום על ידי הבנק.
 • למעוניינים בתשלום דמי רישום בלבד בצ'ק / מזומן - יש לצרף תשלום מדויק (130 ש"ח) וכן אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410).

[sub_menu]