• פסח תשע"ד
  • פסח תשע"ד פרח

טופס הרשמה למעון לשנת תשע"ד

ברישום למעון - חובה לצרף לטופס בעת הרישום:

1. צילום ת.ז. של האם +ספח עם שמות הילדים כולל הילד/ה הנרשמת (אם הילד/ה הנרשמ/ת אינו מופיע בת.ז. יש להוסיף צילום תעודת לידה).

2. עובדים שכירים: צילום תלושי שכר לחודשים – מרץ, אפריל 2013 של שני בני הזוג

(תלוש הכולל מס' שעות עבודה או טופס אישור מעסיק שכירים* על מס' שעות עבודה).

3. הורים עצמאיים: צילום שומה אחרונה + טופס תצהיר הורה עצמאי*.

4. אם הנמצאת בחופשת לידה: צילום תלוש שכר של חודש עבודה מלא לפני היציאה לחופשת הלידה + אישור מהמעסיק על חזרה לעבודה שכולל צפי לגבי היקף שעות עבודה שבועיות ומשכורת.

5. הורים לומדים: טופס תצהיר הורה לומד* + אישור לימודים חתום בחתימה וחותמת מוסד הלימודים + מערכת שעות.

6. משפחה חד הורית: טופס תצהיר הורים יחידים*.

7.הורה מובטל שזכאי לדמי אבטלה:צילום אישור על ההכנסה מדמי אבטלה מביטוח לאומי + אישור על תקופת הזכאות לאבטלה.

פתח/י את טופס ההרשמה המצ"ב והדפס/י, יש למלא את הטפסים הרלוונטים להורה - המצורפים.

טופס הרשמה למעון לשנת תשע"ד  טופס הרשמה למעון לשנת תשע"ד
תצהיר הורה עצמאי  תצהיר הורה עצמאי
אישור מעסיק שכירים  אישור מעסיק שכירים
אישור מעסיק חזרה מחופשת לידה  אישור מעסיק חזרה מחופשת לידה
אישור אודות שנת שבתון  אישור אודות שנת שבתון
תצהיר הורים יחידים  תצהיר הורים יחידים
תצהיר הורה לומד  תצהיר הורה לומד
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
דרונט בניית אתרים