רישום לצהרוני "ניצנים" לשנת תשפ"ג 

יתקיים בין התאריכים 9.1.2022 ועד 15.3.2022

צהרוני "ניצנים" בבתי הספר הממלכתיים: ממלכתי ג', תומר רחל, אלמוג, מגדים, צמח השדה, נופי סלע, נירים.

 • תוכנית הארכת יום הלימודים "ניצנים" תופעל בתוך מבנה בית הספר. המרכז יפעיל את הצהרון החל מיום 01/09/22 ועד ליום 30/6/23.  
 • ארוחת צהרים בשרית חמה, פעילות מתאימה לשעות הצהרים.
 • התוכנית תפעל בימים א',ב,ד',ה'   בימים בהם מתקיימים לימודים בבתי הספר, משעת סיום יום הלימודים ועד השעה 16:00. וביום ג' משעת סיום הלימודים עד 15:45.
 • בבית הספר נירים הצהרון יפעל 5 ימים בשבוע משעת סיום יום הלימודים ועד השעה 15:45.
 • בימי חג / חופשה, בימים בהם ביה"ס אינו פועל – הצהרון לא יפעל.
 • בחופשת חנוכה ופסח תתקיים פעילות "ניצנים בחופשה" ע"פ נהלי משרד החינוך בין השעות 8:00 – 13:00. על הקייטנה יגבה תשלום נפרד.
 • פתיחת הצהרון מותנית בהחלטת ממשלה ובמספר הנרשמים. יתכנו שינויים ע"פ דרישות משרד החינוך והרשות המקומית.
 • לא ניתן לבצע רישום לחלקיות שבוע.
 • ילדים עם אלרגיה מחוייבים להגיש טפסים לרכזת הצהרונים (פרטים כאן).
צהרון א'-ב' - מחיר מסובסד
 • העלות השנתית הכוללת הינה סך של 4,150 ₪ שתחולק ל –10 תשלומים בסך של 415 ₪ לחודש.
 • סך 170 ₪ מקדמה ע"ח שכר הלימוד ייגבה בתאריך 30/06/2022 (סכום זה יוחזר למבטלי הרישום עד לתאריך 30/06/2022).
 • בחודש ספטמבר 2022 ייגבה סך 245 ₪ ובשאר החודשים ע"פ המחיר הנקוב.
 • במקרה של רישום מאוחר תשלום החודש הראשון של הפעילות יגבה בחיוב אחד (415 ₪). 
 • לנרשמים לאחר 20.7.2022 הרישום יהיה לרשימת המתנה ורק על בסיס מקום פנוי ומצבת כח האדם.
 • לנרשמים בהמשך השנה: ניתן יהיה להירשם לצהרון על בסיס מקום פנוי עד ליום ה- 20 לכל חודש, הרישום תקף החל מה-1 לחודש שלאחריו. 
צהרון ג'-ד' - מחיר מוזל 
 • העלות השנתית הכוללת הינה סך של 6,000 ₪ שתחולק ל – 9 תשלומים שווים בסך של 600 ₪ לחודש וסך של 730 ₪ עבור החודש הראשון (130 דמי רישום + 250 ₪ מקדמה + 350 ₪).
 • סך 130 ₪ כדמי רישום ייגבו באופן מיידי (סכום זה לא יוחזר גם באם יבוטל הרישום). החל מ1.7.2022 ייגבו דמי רישום בסך 180 ₪.
 • סך 250 ₪ מקדמה ע"ח שכר הלימוד ייגבה בתאריך 30/06/2022 (סכום זה יוחזר למבטלי הרישום עד לתאריך 30/06/2022).
 • בחודש ספטמבר 2022 ייגבה סך 350 ₪ ובשאר החודשים ע"פ המחיר הנקוב.
 • במקרה של רישום מאוחר תשלום החודש הראשון של הפעילות יגבה בחיוב אחד (600 ₪). 
 • לנרשמים לאחר 20.7.2022 הרישום יהיה לרשימת המתנה ורק על בסיס מקום פנוי ומצבת כח האדם.
 • לנרשמים בהמשך השנה: ניתן יהיה להירשם לצהרון על בסיס מקום פנוי עד ליום ה- 20 לכל חודש, הרישום תקף החל מה-1 לחודש שלאחריו. 
 • התראה על התייקרות שכר הלימוד, תימסר להורים בהודעה מוקדמת של שבועיים.

התנהלות הצהרון בזמן קורונה:

הצהרון יתנהל עפ"י נהלי קורונה המוכתבים ע"י משרד הבריאות והחינוך. 

 • במקרה של סגירת מערכת החינוך יינתן זיכוי מלא.
 • במקרה של בידוד ילדי הצהרון בהוראת משרד הבריאות, יינתן זיכוי מלא מהיום הראשון רק למי שנאסר עליו להגיע למסגרת.
 • במקרה ונאלץ לא לקיים פעילות עקב מחסור בכוח אדם (חולה/ מבודד). נעדכן בזמן אמת ועל ימים אלו יינתן זיכוי מלא.
 • לא ינתן זיכוי בגין בידוד אישי או חלילה מחלת קורונההיעדרות זו תמשיך להיחשב כהיעדרות עקב מחלה אשר עליה אין החזר כספי.
 • יתכנו שינויים בתחילת / סיום היום בצהרון ע"פ מתווה קורונה.
 • קיום חוגים – בכפוף למתווה קורונה.
 • הנ"ל בכפוף למתווה הבידודים והבדיקות המשתנות מעת לעת.

* הרשמה הידנית למשלמים בהוראת קבע בבנק - 

   יש להוריד את טופס הרישום הידני: לכיתות א'-ב לחץ כאן וולכיתות ג'-ד' לחץ כאן, ולהגישו במעטפה סגורה בתיבת שרות, בכניסה למזכירות הגיל הרך והמשפחה, רח' צמח השדה 29, אזור 06

   בצירוף:  אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410). במקרה ואין לכם הוראת קבע קיימת - יש לצרף  טופס הרשאה חתום על ידי הבנק.

   למעוניינים בתשלום דמי רישום בלבד בצ'ק / מזומן - יש לצרף תשלום מדויק (130 ש"ח) וכן אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410).

* ביטול רישום 

ביטול של המסגרת יתקבל בכתב יד עד ה- 20 לכל חודש, כשהביטול יכנס לתוקף ב- 1 של החודש הבא. לביטול רישום לצהרון ניצנים בבתי הספר לחץ כאן . 

[sub_menu]