רישום לתכנית בוקר רך לשנת תשפ"ג 

בתאריכים 9.1.2022 ועד 31.3.2022

בוקר רך - תוכנית בוקר, תפתח בכל אשכול גנים, בו יהיו מינימום 10 נרשמים.

השירות פועל בימים א'-ה' בין השעות 7:00-7:30 ומופעל ע"י עובדות הגיל הרך.

תנאי רישום:

 • מסגרת בוקר רך תפתח בתנאי וירשמו לפחות 10 ילדים באותו אשכול גנים.
 • מחיר המסגרת 100 ₪ לחודש.
 • מקדמה ע"ס 60 ₪ תיגבה בעת הרישום, ותקוזז מתשלום חודש ספטמבר (המקדמה תוחזר במקרה וההורים יבטלו את הרישום בכתב עד 31.07.2022. 
 • במקרה של ביטול יש למלא טופס ביטול עד ה-20 לחודש הקודם לביטול.
 • התוכנית מתקיימת בימים בהם גן הבוקר פועל במתכונתו הרגילה ובימים א' ה' בלבד.
 • במידה ובמהלך השנה מספר הילדים באשכול יהיה פחות מ-10 ילדים, המתנ"ס יבטל את התוכנית.
 • לא ניתן לרשום לחלקיות שבוע.
 • במידה ואני בעל/ת חוב במתנ"ס, הרישום יתבצע אך ורק לאחר סגירת חוב זה וכי תאריך פירעון החוב יירשם כתאריך הרישום ל'בוקר רך'.

התנהלות בזמן קורונה:

השרות יתנהל עפ"י נהלי קורונה המוכתבים ע"י משרד הבריאות והחינוך. 

 1. במקרה ונאלץ לא לקיים פעילות עקב מחסור בכוח אדם (חולה/ מבודד). נעדכן בזמן אמת ועל ימים אלו יינתן זיכוי מלא.
 2. לא ינתן זיכוי בגין בידוד אישי או חלילה מחלת קורונה. היעדרות זו תחשב כהיעדרות עקב מחלה אשר עליה אין החזר כספי.
 3. יתכנו שינויים בזמני השרות ע"פ מתווה קורונה.

[sub_menu]