תכנית הזנה בגני יוח"א מנוהלת על ידי משרד החינוך.

להלן נהלי משרד החינוך במפעל ההזנה במקרים שיש ילדים עם אלרגיות / רגישות למזון:

  1. יש להודיע לרכזת התכנית, סיון נאקי,  כמה שיותר מהר על רגישות ו/או אלרגיה למזון ע"מ שנוכל לפעול מול מפעל ההזנה למציאת פתרון.

        2. על ההורים להמציא אישור רפואי בהקדם האפשרי.

על כן, ברישום ילדים עם אלרגיה לתכנית הזנה לשנת תשפ"ד, מחויבים ההורים למלא טופס הצהרה על מצב בריאותו של הילד ולצרף מסמכים עדכניים מרופא מומחה לאלרגיה המציינים את סוג הרגישות אופן ביטוייה אצל הילד ובאיזו דרגה.

כמו כן יש להגיש טופס דיווח חתום ע"י צוות הגן.

הורים לילדים עם חסר ל-g6pd   (רגישות לפול) ו/או צליאק  מחויבים למלא טופס הצהרה על מצב בריאותו של הילד ולצרף מסמכים עדכניים מרופא משפחה.

כמו כן יש להגיש טופס דיווח חתום ע"י צוות הגן.

באחריות ההורים להגיש את הטפסים לידי רכזת "תכנית הזנה" במתנ"ס, סיון נאקי, עד לתאריך 10.08.2023.  ניתן להתקשר גם במייל [email protected]

לאחר הגשת 3 הטפסים הנ"ל, תועבר הבקשה על ידנו לתזונאית במשרד החינוך (בהמשך תקבלו הנחייה) ובמידה ויש מנה  מותאמת, היא תוזמן על ידינו לתלמיד/ה.

 

לידיעתכם, תזונאית משרד החינוך מבקשת לא לספק הזנה לילדים בעלי הרגישויות עד אשר נפעל ונעביר את הטפסים.