הרישום למשפחטף לשנת תשפ"ד 

מתקיים בתאריכים 1-21/02/2023

ההרשמה האינטרנטית היא לבעלי כרטיס אשראי בלבד

אופן הרישום האינטרנטי: 

 1. להיכנס לרישום למשפחטף - תשפ"ד ולבצע תשלום. 

 2. בסיום הרישום ישלח אליכם מייל המאשר את הרישום.

אופן הרישום הידני למשלמים בהוראת קבע בבנק: 

   יש להוריד את טופס הרישום הידני  לחץ כאן ולהגישו במעטפה סגורה בתיבת שרות

   בכניסה למזכירות הגיל הרך והמשפחה, רח' צמח השדה 29, אזור 06 ולצרף אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410).

   במקרה ואין לכם הוראת קבע קיימת - יש לצרף טופס הרשאה חתום על ידי הבנק.

ע"פ מתווה הקורונה לא ניתן לבקר במשפחטף. 

תשלומים:

 • דמי הרשמה 133 ₪ - התשלום ביום ההרשמה                                           
 • מקדמה 570 ₪  - לתאריך  31.07.23 או חודש לפני מועד הכניסה למשפחטף.                            
 • ביטוח 38 ₪ - לתאריך  31.08.23 או יום לפני מועד הכניסה למשפחטף.
 • שכר הלימוד החודשי עומד על סך 2,200 ₪ לחודשים ספטמבר 2023 עד אוגוסט 2024.

תנאי רישום

 • המקדמה לא תוחזר להורה אשר יבטל את הרישום לאחר ה- 31.07.23 או חודש לפני מועד הכניסה למשפחטף.
 • דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד/ה למשפחטף.
 • במידה ומספר הנרשמים יעלה על מספר המקומות, תינתן עדיפות לילדים הגדולים בשנתון.
 • דמי הרישום יוחזרו רק לנרשמים אשר לא יתקבלו למשפחטף.
 • במהלך חודש אוגוסט 2023 תקבלו הודעה במייל עם קישור לסיום הליכי הרישום.
 • במידה והנכם בעלי חוב במתנ"ס, הרישום יתבצע אך ורק לאחר סגירת חוב זה ותאריך פירעון החוב יירשם כתאריך הרישום למשפחטף.

  נוהל ביטול רישום:  

במידה והנכם מעוניינים לבטל רישום בתקופת הרישום או לאחריה יש ללחוץ כאן ולמלא טופס ביטול. יש לוודא טלפונית שהטופס התקבל 02-5913438.