ביקשתם? קיבלתם!!

הארכנו את הרישום עד 9.7.23

הרשמה לצהרוני הגנים לשנת תשפ"ד 

לאחר 9.7.23 הרישום על בסיס מקום פנוי.

  • צהרון החל מחודש ספטמבר 2023 - העלות השנתית הכוללת ל-10 חודשים (ספטמבר 2023 ועד יוני 2024) הינה סך של 9,480 ₪ שתחולק ל–9 תשלומים שווים בסך של 935 ₪ לחודש וסך של 1,065 ₪ עבור החודש הראשון (130 דמי רישום + 300 ₪ מקדמה + 635 ₪).

  • דמי רישום בסך 130 ₪  ייגבו בעת הרישום (סכום זה לא יוחזר גם באם יבוטל הרישום). שימו לב, ברישום לאחר תאריך 15.3.2023 יגבו דמי רישום בסך 180 ₪. 

  • הרישום באתר אפשרי רק עד 9.7.23. לאחר תאריך זה הרישום יעשה רק במזכירות הגיל הרך ולרשימת המתנה. 

  • לנרשמים לאחר 20.7.2023 הרישום יהיה לרשימת המתנה ורק על בסיס מקום פנוי ומצבת כח האדם.

  • לנרשמים בהמשך השנה: ניתן יהיה להירשם לצהרון על בסיס מקום פנוי עד ליום ה- 20 לכל חודש, הרישום תקף החל מה-1 לחודש שלאחריו.