תוכנית בוקר, אשר תפתח בכל אשכול גנים, בו יהיו מינימום 10 נרשמים.

השירות פועל בימים א'-ה' בין השעות 7:00-7:30 ומופעל ע"י עובדות הגיל הרך.

הרישום לבוקר רך לשנת תש"פ

הסתיים בתאריך 22.02.2019

ניתן להירשם לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי בלבד. 

ההרשמה האינטרנטית לבוקר רך היא לבעלי כרטיס אשראי בלבד. 

למשלמים בהוראת קבע יש לבצע רישום במזכירות הגיל הרך והמשפחה (רח' צמח השדה 29, אזור 06) בצירוף טופס הרשאה חתום על ידי הבנק. קוד מוסד 1410.