לרישום יש ללחוץ על קוביית הבית ספר ולבחור בפנים את שם הכיתה.

ילדים בעלי רגישות למזון/תרופות- יש למלא מידע בטופס זה