במשפחתוני המתנ"ס הילד והמחנך עומדים במרכז התהליך החינוכי, ומטרתו לספק לילדים הזדמנויות ותנאים ללמידה המתאימים להם התפתחותית.

אנו מודעים לאחריותנו הרבה היות ובשנת החיים הראשונה והשנייה, מתפתחות אצל הילד כל יכולות הבסיס המשפיעות על רכישת המיומנויות והכלים ההתפתחותיים השונים.

המשפחתונים במעלה אדומים פועלים כמערכת, הרואה את ייחודיות המשפחתון היחיד מחד, ומאידך את תחושת היחד של כלל המשפחתונים הפועלים ברחבי העיר.

הגישה החינוכית שלנו מאחדת את כל המשפחתונים בראיית הילד כבעל יכולתוכבעל כישורי התמודדות בכל רגע נתון, זאת תוך הרחבת ארגז הכלים הרגשי חברתי קוגניטיבי שלו.

מפעילות המשפחתונים, במסגרת מערך ההדרכה והפיקוח, מקבלות סיוע והדרכה לזיהוי השלב ההתפתחותי של כל ילד וילדה במשפחתון, ובהתאמת המענה המתאים למימוש צרכיהם האישיים.

ועדת היגוי משפחתונים מחברת בין מערכת המשפחתונים לגופים רלוונטיים, הדואגים לרווחת הילדים במערכת. בוועדה זו משתתפים נציגים ממשרד העבודה והרווחה, החברה למתנ"סים, לשכת הרווחה העירונית, טיפת חלב, מנהלת מרכז הגיל הרך ורכזות המשפחתונים,.

שיתוף הפעולה של המתנ"ס ועיריית מעלה אדומים מאפשר ניצול משאבים, ומשמש דרך לחבר את הילד ומשפחתו לפעילויות קהילתיות נוספות תחת הכותרת "למשפחתון שלי יש מתנ"ס".