הנחיות הרשמה לחוגים, קורסים ופעילויות לשנת תשפ"ד

שנת הפעילות:

 • 1.9.2023 ועד יולי 2024 (11 חודשים)
 • החוגים פועלים על בסיס לוח הפעילות השנתי למעט הימים המפורסמים בלוח החופשות ובכלל זה ימי הבחירות.

גבייה, שכר לימוד:

 • שכר הלימוד הינו שנתי  וכולל דמי רישום בסך 35 ₪ לכל חוג (עד 3 חוגים למשפחה) שיגבו עם התשלום הראשון לחוג. שכר הלימוד מבוסס על לוח הפעילות השנתי של החוג כפי שמפורט ביחס לכל חוג.
 • לדוגמא: חוג בעלות של 200 ₪ לחודש. עלות שנתית – 2200 ₪ + 35 ₪=2235 ₪. בתשלום הראשון יגבה 235 ₪ הכולל כאמור את דמי הרישום  (לפני קיזוז חגי תשרי)
 • בעבור חגי תשרי בלבד, יגבה תשלום באופן

יחסי למספר השיעורים.

 • תשלומי חובה נלווים לחוגים מסוימים (ביגוד, ערכות וכו') יגבו באופן אוטומטי בהרשמה לחוג.
 • ידוע לנו כי במידה ואנו בעלי חוב למרכז בעבור כל פעילות שמפעיל המרכז, לא יתבצע רישום עד להסדרת תשלום החוב בשלמותו.
 • אנו נותנים את הרשאתנו לחייב את חשבוננו בסכומים וההפרשים הנדרשים מידי חודש במועד הקבוע לתשלום ועפ"י מספר התשלומים שנקבע.
 • אנו מתחייבים לעדכן את מזכירות המרכז בכתב בכל הנוגע לשינוי באמצעי התשלום.
 • ידוע לנו כי לא ניתן להשתמש בכרטיסי אשראי דיירקט. במידה ואין כרטיס אשראי אחר, אביא אישור בנק לחיוב בהוראת קבע.
 • ידוע לנו כי המרכז רשאי להפסיק פעילות משתתף בעקבות אי עמידה בתשלומים השוטפים ו/או בעקבות התנהגות שאינה הולמת מצד המשתתף ומפריעה למהלך התקין של החוג, בהתראה של שבוע מראש.
 • ידוע לנו כי עבור כל הוראת קבע או שיק חוזר יגבו דמי טיפול בסך 60 ₪.
 • ידוע לנו כי במידה והרישום לפעילות התבצע לאחר תאריך הגבייה הקבוע, יגבה תשלום כפול בחודש העוקב ללא התראה מוקדמת.
 •  

. נהלים והנחיות לפעילות:

 • שיעור המתבטל עקב היעדרות מורה/מדריך יוחזר.
 • אין החזר שיעורים עקב היעדרות משתתף.
 • לכל משתתף יש זכות להשתתף בשיעור ניסיון אחד בלבד, במידה ותתבצע הרשמה השיעור ייחשב כשיעור מהמניין לצורך חישוב התשלום.
 • ידוע לנו כי בפעילויות מסוימות ישנם תשלומים נוספים בגין ביגוד, ציוד וחומרים, ביטוח, בדיקות רפואיות וכיו"ב. ניתן לקבל פירוט אצל הרכזים והמדריכים.
 • מופעי סוף השנה בתחום המחול כרוכים בתשלום נוסף.
 • פתיחת הפעילות וכן הפעילות השוטפת מותנית במינימום משתתפים.

             יתכנו שינויים בלוח זמני הפעילות.

 • נוהל הנחות:

 • הנחות יינתנו עפ"י נוהל ההנחות הרשמי של המרכז ובכלל זה כפל הנחות.
 • בקשה מיוחדת  להנחה ניתן להגיש על גבי הטופס המיועד לכך בלבד, בצירוף כל המסמכים המתבקשים.
 • קיימת טבלת הנחות באתר המתעדכנת מעת לעת, לפי החלטת הנהלת המתנ"ס. לעיון לחץ כאן

נוהלי הקפאת חוג:

* * אין הקפאות וביטולים רטרואקטיביים * *


מדיניות לתקופת הקורונה!!

 *מדריך/ה שנכנסה לבידוד - מחויבת למצוא מחליףה. אם לא הצליחה, תיחזיר שיעורים, אם לא הצליחה, יוחזר כסף למשתתפים.  
* חוגים שמפסיקים בשל הוראת הממשלה: יוחזר הסכום היחסי מהרגע שהחוג הופסק.

* משתתפים שמחליטים לא לחזור לפעילות שנפתחה בגלל חשש מהידבקות: ניתן לבטל לפי נוהל ביטולים (כלומר כולל דמי ביטול)

* לא תתאפשר הקפאת פעילות חוגית משום סיבה.

נוהל ביטולים:

ביטול קורס/סדנא - בטרם התחלת הפעילות - ניתן לבטל את הרישום בתוך שבועיים מההרשמה, ועד-14 ימי עבודה לפני תחילת הקורס/סדנא. במקרה זה יהיו דמי הביטול מוגבלים ל-5% משווי העסקה הכוללת או 100 ₪ לפי הנמוך.

לאחר מועד זה ועוד לפני שהחל הקורס/סדנא-

בתכנית "אמצע הדרך" לא יינתן החזר כספי אך תתאפשר העברה מפעילות לפעילות אחרת שוות ערך בתכנית. לאחר מועד זה לא תתאפשר העברה ו/או החזר כספי.

לגבי שאר הקורסים והסדנאות, החיוב יהיה 50% מהערך הכולל של הפעילות.  לאחר תחילת הקורס/סדנא לא יינתן החזר כספי.

בקשות לביטול חוגים - ניתן להעביר עד ה-20 בכל חודש (ניתן להשתתף בחוג המבוטל עד לסוף החודש. הביטול יכנס לתוקף החל מ-1 לחודש העוקב).

בביטול חוג לאחר חודש ממועד ההרשמה לחוג ועד לתאריך 20/4/2023 נחייב בסך 95 ₪.

ביטול שיוגש מ- 21/4/2024 ועד 30/4/2024, יחויב בתשלום עבור חודשים 5+6/2023.

חוג שיבוטל מ-1/5/2024 יחויב בתשלום יתרת החודשים עד לסוף 7/2023 או לחילופין עד לסיום החוג.(ניתן להשתתף בחוג המבוטל עד לסוף החודש המשולם).

אין ביטול אוטומטי או רטרואקטיבי.

ביטול יעשה אך ורק מאחת מהדרכים הבאות:

באמצעות מייל: [email protected]

או באמצעות מילוי טופס ייעודי של ביטול חוג/קורס במזכירות המרכז.