1
פרטי הילד/ה
2
פרטי ההורים
3
תנאי רישום

אנו מאשרים שבני/בתי ישתתפו בתכנית מהלב- בשנת הפעילות תשפ"ד. פעילות התכנית מתקיימת במתנ"ס הראשי\ במטרו

מין (חובה) שדה חובה

מקצוע לתגבור (חובה) שדה חובה

 

אנו מאשרים שבני/בתי ישתתפו בתכנית מהלב- בשנת הפעילות תשפ"ד. פעילות התכנית מתקיימת במתנ"ס הראשי\ במטרו

האם אתם מאשרים קבלת הודעות בsms ? (חובה) שדה חובה

 

תנאי הרישום: לחצו כאן למסך התנאים המלא

1. אנו מאשרים כי במסגרת התכנית בני/בתי יצאו לסיורים ומפגשי העצמה ויודעים כי מדובר בחלק בלתי נפרד מהתכנית השנתית.
2. אנו מאשרים לרכז מרכז מהל"ב לאסוף את ציוני בני/ בתי מבית הספר.
אישור צילום במסגרת ההשתתפות בתוכנית:
3. אנו מאשרים את צילומו/ה של בני/בתי על ידי המרכז הקהילתי וזאת במסגרת פעילויות המתנ"ס השונות.
אנו מאשרים את נכונותנו לסייע למתנ"ס בקידום תכניותיו וקידום הקהילה על ידי שימוש בצילומי בני\בתי, אשר נלקחו במסגרת פעילויות המתנ"ס השונות.
4. אנו מאשרים כי שימוש המתנ"ס ו/או החברה למתנ"סים בתוצרי הצילום של בני/בתי הינו ללא תמורה כלשהי.
5. אנו מאשרים, כי לנו אין כל מניעה, ולא ידוע לנו על מניעה  מצד שלישי כלשהו ליתן את ההרשאה כאמור לעיל.
6. בחתימתי על הסכם זה אני מאשר/ת לביה"ס להעביר לרכז/ת התוכנית אינפורמציה בכל הקשור למצבו הלימודי והחברתי של  בני/בתי (ציונים, מצב לימודי, צרכים לסיוע לגורמים הרלוונטיים (ביה"ס, עירייה, הגורם המממן ועוד).
7. נוהל ביטולים: חודש מיום הרישום- יוחזר לתלמיד 50% מהתשלום. במקרה של ביטול לאחר תאריך זה לא יוחזר התשלום. 
 

אנא סמן (חובה) שדה חובה

  

Browser not supported