בקשה לוועדת חריגים

לקוח נכבד, להלן טופס בקשה לוועדת חריגים לקאנטרי אדומים. יש לפרט במדויק את בקשתך בכתב ולצרף במידת הצורך מסמכים הרלוונטיים. בקשה שלא יצורפו אליה מסמכים רלוונטיים לא תידון בפני הועדה. תשובה תתקבל תוך 14 ימי עסקים לאחר דיון וועדת החריגים במתנ"ס.

Browser not supported