ילדים עם אלרגיה בצהרוני גנים תשפ"ג

הורים לילדים עם אלרגיה מחויבים למלא טופס הצהרה על מצב בריאותו של הילד ולצרף מסמכים עדכניים מרופא מומחה לאלרגיה המציינים את סוג הרגישות, אופן ביטוייה אצל הילד ובאיזו דרגה.

הורים לילדים עם חסר ל-g6pd   (רגישות לפול) ו/או צליאק  מחויבים למלא טופס הצהרה על מצב בריאותו של הילד ולצרף מסמכים עדכניים מרופא משפחה.

באחריות ההורים להגיש את הטפסים לידי רכזות הצהרונים במתנ"ס עד לתאריך 30.06.2022, במרכז הגיל הרך (רח' צמח השדה 29). 

 

 

בברכה

רכזות הצהרונים

סיון אושני | רונית כהן | לירון נחמיה אור

02-5913444  פקס- 02-5900680

   גיל הרך - 052-2344582