"יצאנו לשכונות, תכף נשוב..."

מתנ"ס מעלה אדומים כ"מרכז קהילתי" הציב לעצמו כמטרה מרכזית בינוי וחיזוק של הקהילות בעיר.

בתוך תפיסה זו אנו רואים את הקהילה הגיאוגרפית בשכונות כקהילה חשובה ביותר בתחושת הביטחון והשייכות של האדם לסביבת מגוריו.

כפועל יוצא של תפיסה זו מארגן המתנ"ס אירועים ופעילויות בשכונות העיר עצמן כ"פלטפורמה" למפגש בין שכנים, אשר ב"מירוץ החיים" לא בהכרח מוצאים זמן לכך בסדר העדיפויות הצפוף.

במסגרת פעילות "יצאנו לשכונות.." מתקיימות הפעלות ושעות סיפור בפארקים, ערבי שירה בגינות השכונתיות, אירועי ט"ו בשבט ועוד...

יחידים וקבוצות המעוניינים להציע ולתרום לפעילות בשכונותיהם