“כמו כולם” - שילוב בחוגים  מדריכים שונים ע”פ בחירת החוג

תוכנית המאפשרת שילוב של ילדים בקשת האוטיסטית בחוגי המתנ”ס הרגילים בליווי צמוד של נער מתנדב. המעוניינים באפשרות זו אמורים למלא טופס פרטים אישיים על מנת להתאים את המתנדב למשתתף

* ניתן להוריד את הטופס מאתר המתנ”ס. לידיעתכם - לא כל חוגי המתנ”ס יכולים לשלב.