לוח הנחות ללקוחות 9.2022 סופי.pdf

 

הנחות ללקוחות / אושרר 09/2022

*אין כפל הנחות אלא אם רשום אחרת*

*אין מתן הנחות רטרואקטיבי*

הנחות לחוגים-

רישום מוקדם – 5% הנחה, ישנה רשימת חוגים בהם מתקבלת ההנחה. מידי שנה נקבע טווח התאריכים הנחשבים רישום מוקדם (תלוי תאריך פתיחת ההרשמה)

4 ילדים ומעלה במשפחה- 13%

5 ילדים ומעלה במשפחה- 15%

6 ילדים ומעלה במשפחה- 18%

חד הורי- 8%

מלגות תלמידים עפ"י רשימות המועברות ע"י יועצות בתי הספר - 35%, רק מחודש נובמבר, לחוגים קבוצתיים בלבד ועל בסיס מקום פנוי, מוגבל ל 30 תלמידים.

השתתפות בפעם בשבוע לחוג של פעמיים בשבוע- 35%

השתתפות פעמיים בשבוע לחוג של שלוש פעמים בשבוע- 25%

לימוד שחיה למנויי הקאנטרי- 10 ₪ לחודש

נבחרות ייצוגיות למשפחה עם 4 ילדים ומעלה ו/או חד הורי – מקסימום 8%

 • ילד = עד גיל 18

 

הנחות לצהרוני גנים וצהרוני ביה"ס לכיתות ג'-ד'-

מותנה בהגשת בקשה לסבסוד למשרד העבודה וקבלת דרגה, אין כפל הנחות/סבסודים

2 אחים במסגרת- 10% לכל אחד

3 אחים במסגרת- 15% לכל אחד

חד הורי- 10%

מפעילת משפחתון- 25%

משפחה עם 4 ילדים ומעלה- 10%

 • ילד = עד גיל 18

 

הנחות לדמי רישום למשפחתונים-

משפחות רווחה- 50%

מפעילת משפחתון- 50%

עולה חדש- 50%

עובדת מעון- 25%

עובדת צהרון- 25%

 

הנחות לדמי רישום למענות-

משפחות רווחה- 50%

עובדת מעון- 50%

עובדת צהרון- 25%

עובד מתנ"ס מעל 505 משרה ומעל שנתיים וותק- 50%

 

הנחות לתשלומי העשרה במעונות-

ילדי רווחה- 25%

2 אחים במסגרת- 10%

3אחים במסגרת- 15%

 

הנחות לקאנטרי

הנחות למנוי שנתי או חצי שנתי בקאנטרי:

הנחות חידוש מנוי- 10% מתעריף מלא, בתנאי והמנוי שלו הסתיים מינימום חודש מתחילת המנוי החדש

חד הורי- 10%

חייל משוחרר עד שנה - 10%

כבאי- 10%

משפחת מעל 4 נפשות - 10%

משפחת מעל 4 נפשות מחדשת- 15%

נכה- 10%

נכה מחדש- 15%

נכה צה"ל (שנתי בלבד)- 15%

עולה חדש (עד שנה לעליתו)- 10%

קהילה אתיופית עד 10 שנים מיום עליתו (שנתי בלבד)- 15%

חיילים אורט תעופה וחלל- 50%

כדורסל בוגרים- 100%

נכות רפואית100% - 100%

עובדי עייריה ועובדי תאגידים עירוניים- 35%

מתנדבי שנת שירות במתנ"ס או בעירייה (רק שנתי)- 100%

תוכנית "הילה" (קידום נוער) – עד 10 משתתפי התוכנית ע"פ שיקול דעת מנהל האגף יוכלו ליהנות מ 40% הנחה למנוי חצי שנתי

נוער ספורטאי – 70 ש"ח לחודש
נוער ספורטאי חוץ – 90 ₪ לחודש
בית בקהילה – 90 ₪ לחודש
מנוי שנתי אחמשים (עובדי ביטחון העיר) 1825 ₪
נוער לפני גיוס – 177 ש"ח לחודש
 

 

הנחות מיוחדות

סוג ההנחה

אחוזי ההנחה

מסמכים נלווים

רישום לקאנטרי עבור ילדים עם תעודת נכה

בהתאם למבחן הכנסה ע"פ 3 תלושי שכר של שני בני הזוג.

 

מלווה – חינם במילוי טופס מלווה

הכנסה מתחלקת למספר הילדים במשפחה עד גיל 21 +  הורים

לפי ברוטו לנפש

עד 2,500 ₪ -50%

3,000- 2,501 ₪- 40%

3,001-3,500 ₪– 30%

3,501-4,000 ₪– 20%

4,001-4,500 ₪– 10%

 • תעודת נכה של ביטוח לאומי
 • מכתב של הביטוח הלאומי
 •  צילום תעודת זהות
 • 3 תלושי שכר של 2 ההורים
 • תעודת זהות של המלווה + חתימה על טופס מלווה

חוגים לילדי צמי"ד

תלמידים מכיתה א' יפנו דרך מלגת תלמידים בבית הספר. תלמידי חוץ ירשמו לפי מדרג הנחות לקאנטרי בהגשת מבחן הכנסה לועדת הנחות.

השתתפות בחוגים מותנה במלווה מטעם המשפחה.

50% דרך מלגת תלמידים

או

בהתאם למבחן הכנסה כמו בקאנטרי.

 • אישור יועצת בית הספר או אישור על רישום בבי"ס חיצוני.

מבוגרים 100% נכות רפואית

של הביטוח הלאומי

בקטגוריה זו לא נכללים אנשים בעלי 100% נכות – אובדן כושר עבודה ולא קצבת נכות

100% הנחה + מלווה חינם

 • תעודת נכה של ביטוח לאומי
 • מכתב עם אחוזי הנכות של הביטוח הלאומי
 •  צילום תעודת זהות

מבוגרים בעלי נכות רפואית זמנית 100% של הביטוח הלאומי

 

100% הנחה + מלווה חינם בהתאם לתקופה המצוינת במסמך הביטוח הלאומי

 • תעודת נכה של ביטוח לאומי
 • מכתב עם אחוזי הנכות של הביטוח הלאומי

 צילום תעודת זהות

תוכנית מנדלה

 

קריטריונים לפנאי

בוגרים – גילאי 21-65

 

20% נכות של הביטוח הלאומי ומעלה באופן קבוע (לא נכות זמנית)

(לא כולל נכה צה"ל)

 

חובה להפנות את המשתתפים הרלוונטים לאילנה לקבלת ההטבה

המשתתף משלם 62 ₪ לחודש מתחילת התוכנית ועד סיומה כפי שמצוין במכתב ההפניה מאילנה.

 • צילום תעודת זהות
 • צילום תעודת נכה ביטוח לאומי
 • מכתב מביטוח לאומי על אחוזי הנכות.

תוכנית עמיתים

קריטריונים להנחה

גיל – 18-65

אחוזי נכות של 40% ומעלה- פגועי נפש של הביטוח הלאומי

חובה להפנות את המשתתפים הרלוונטים לעדי שושן – רכזת עמיתים לקבלת ההטבה

מנויי קאנטרי

 • משתתף משלם 40 ₪
 • סבסוד של החברה למתנ"סים 100 ₪
 • ההטבה ניתנת רק למטופלים ולכן חשוב להקפיד על ההפנייה של הרכז
 • צילום תעודת זהות
 • צילום תעודת נכה ביטוח לאומי
 • מכתב מביטוח לאומי על אחוזי הנכות.
 • עמיתים הנרשמים לחוגי מבוגרים מקבלים עם הצגת ההפנייה של רכזת העמיתים – 10% הנחה על החוג, 125 ₪ מימון החברה למתנ"סים והיתרה משולמת ע"י העמית.
 

 

 

ועדות מבחן הכנסה-

נפש= הורים וילדים עד גיל 18

חד הורי= הכנסה כוללת הכנסה ממזונות

ועדת מבחן הכנסה לחוגים/ קאנטרי/ קייטנות

הנחה ע"פ מבחן הכנסה – ממוצע  הכנסות ברוטו ל3חודשים אחרונים  של שני ההורים, לחלק במס' הנפשות באותו בית אב.

    עד 1,500 ₪ לנפש = 20% הנחה.

    בין 1,501 – 2,000 ₪ לנפש =15% הנחה.

   בין 2,001 - 2,600 לנפש = 10% הנחה.

ההנחות הללו מצטרפות (בנוסף) למנגנון ההנחות הקיים –מחדש מנוי/חד הורי/זהב"י וכו' ובלבד שלא יעלה מעל 25% הנחה מצטברת.

ועדת מבחן הכנסה לצהרוני ביה"ס כיתות ג'-ד', קייטנות מחזור א' צהרים, קייטנות מחזור ב'

הנחה ע"פ מבחן הכנסה : ממוצע  הכנסות ברוטו של 3חודשים אחרונים של שני ההורים, לחלק במס' הנפשות באותו בית אב.

נוסחת חישוב לחד הוריים בלבד לצהרון בית ספר כיתות ג'-ד' = 50% ממוצע  הכנסות ברוטו של 3חודשים אחרונים + 100% מזונות לחלק למספר הנפשות בבית.

 

עד 1,500 שח לנפש = 25% הנחה.

בין 1,501 – 2,000 ₪ לנפש =20% הנחה.

בין 2,001 - 2,500 לנפש = 15% הנחה.

בין 2,501 -3,000 שח לנפש = 10% הנחה.

הנחות הללו מצטרפות (בנוסף) למנגנון ההנחות הקיים –מחדש מנוי/חד הורי/זהב"י וכו' ובלבד שלא יעלה מעל 25% הנחה מצטברת.

 

בנוסף, תתכנס ועדת חריגים במקרים יוצאי דופן וקיצוניים. הועדה תתעד את הדיון וההחלטה.

נציגי ועדת מבחן הכנסה וועדת חריגים הינם: סמנכ"ל רלוונטי, מנהלית והרכז הרלוונטי