"לקראת שבת" מגיש ועורך דוד צרפתי

תכנית יהדות לקראת שבת, פרשת שבוע וקריאת הפטרה עם דויד צרפתי

כל שישי 15:00-16:00