מכרז פומבי- לקבלת הצעות למתן שירותי ניקיון ואחזקה קלה

מרכז קהילתי, מתנ"ס מעלה אדומים (ע"ר)– מכרז מס' 03/2022

המתנ"ס (להלן: "המזמין") פונה בזה, במכרז פומבי, לקבלת הצעות למתן שירותי ניקיון ואחזקה קלה עבור המרכז הקהילתי מתנ"ס מעלה אדומים, בעיר מעלה אדומים.

במסמכי המכרז, הסכם ההתקשרות והנספחים, ניתן לצפות החל ביום חמישי, 01.09.2022 בשעה 09:00, באתר מתנ"ס מעלה אדומים.

  1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש עד ליום 13.09.2022, בשעה 10:00, במשרדי המזמין, בכתובת: דרך מדבר יהודה 1 (ווייז: "מתנ"ס מעלה אדומים"), לאחר מילוי טופס רישום פרטים במייל.
  2. לקבלת טופס הרישום ולתיאום הגעה לרכישת מסמכי המכרז, יש לשלוח בקשה למייל: [email protected]
  3. ההגעה בתיאום מראש בלבד. שעות קבלת קהל: בימים א'-ה', בין השעות:09:00– 15:00
  4. סיור מציעים יתקיים ביום ג' 13.9.22בין השעות 10:00-13:00. ההשתתפות בסיור מותנית ברכישת מסמכי המכרז.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות, במסירה אישית, הינו לא יאוחר מיום: 20.10.2022 בשעה: 12:30.
  6. את מעטפות ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים של המזמין, במזכירות המתנ"ס,  בנוכחות מזכירת המזמין, ובהתאם לדרישות המכרז.
  7. במעמד הגשת מעטפות המכרז, נדרש לקבל אישור הגשה בהתאם ל"נספח א-8".
  8. איש קשר: מנהל הרכש. מייל: [email protected]

להורדת המכרז המלא לחצו כאן