הרישום למשפחתונים לשנת תשפ"א

יתקיים בתאריכים 02.02.2020, ז' שבט תש"פ ועד 20.02.2020, כה' שבט תש"פ.

ההרשמה האינטרנטית למשפחתונים היא לבעלי כרטיס אשראי בלבד

ברישום עליכם לצרף את המסמכים הבאים - בלעדיהם לא יאושר הרישום:

  1. צילום ת.ז. של האם + הספח, בו רשומים כל ילדיכם, כולל הילד/ה הנרשמ/ת (אם הילד/ה הנרשמ/ת אינו מופיע בתעודת הזהות, יש להוסיף צילום תעודת לידה). 
  2. עובדים שכירים: צילום תלוש שכר של אחד מהחודשים נובמבר - דצמבר 2019 עד ינואר 2020 מלא של שני בני הזוג תואמים (הכולל מס' שעות עבודה או טופס אישור מעסיק - שכירים* על מס' שעות עבודה). 
  3. הורים עצמאיים: צילום שומה אחרונה + טופס תצהיר הורה עצמאי*
  4. אם הנמצאת בחופשת לידה: צילום תלוש של חודש עבודה מלא לפני היציאה לחופשת הלידה + אישור מהמעסיק על חזרה לעבודה שכולל צפי לגבי היקף שעות עבודה שבועיות ומשכורת*
  5. הורים לומדים: טופס תצהיר הורה לומד* + אישורים ממוסד הלימודים כמפורט בטופס תצהיר הורה לומד או טופס אישור לימודים בכולל / ישיבה גבוהה*
  6. משפחה חד הורית: טופס תצהיר הורים יחידים*
  7. הורה מובטל שזכאי לדמי אבטלה: צילום אישור על הכנסה מדמי אבטלה מביטוח לאומי + אישור על תקופת הזכאות לאבטלה .

* את הטפסים המסומנים בכוכבית ניתן לקבל במתנ"ס, או להוריד מאתר משרד העבודה והרווחה.

אופן הרישום האינטרנטי: 

1. יש למלא את הטופס האינטרנטי - רישום למשפחתון לשנת תשפ"א ולצרף את המסמכים הנדרשים.

2. בסיום הרישום תועברו לאתר התשלום. 

3. בסיום תהליך הרישום והתשלום ישלח אליכם מייל המאשר את שליחת הטופס + מייל המאשר את התשלום למתנ"ס. שימו לב - מיילים אלה אינם מהווים אישור רישום סופי. 

4. אישור רישום סופי ישלח אליכם במייל תוך 72 שעות לאחר בדיקת כל הטפסים. 

אופן הרישום הידני:  

למשלמים בהוראת קבע, יש להוריד את טופס הרישום הידני לחץ כאן ולהגישו בצירוף המסמכים המפורטים לעיל במזכירות הגיל הרך והמשפחה, רח' צמח השדה 29, אזור 06, בימים א'-ה', 08:00-13:00 וא'-ד' 16:00-19:00

בצירוף טופס הרשאה חתום על ידי הבנק (קוד מוסד 1410). 

נוהל ביטול רישום:  

במידה והנכם מעוניינים לבטל רישום בתקופת הרישום או לאחריה יש ללחוץ כאן ולמלא טופס ביטול למשפחתון הרצוי. יש לוודא טלפונית שהטופס התקבל.

  • החזר כספי של דמי רישום, מקדמה ודמי ביטוח בהתאם לסעיף "תנאי רישום" לעיל ובהתאם להנחיות של משרד העבודה והרווחה .