מדריך: חיים גז

מקום: קאנטרי קלאב

ספורט אקטיבי למתבגרים בעלי מוגבלויות שונות. הפעילות כוללת פיתוח היכולת הספורטיבית בשחייה, תוך כדי עידוד והחדרת מוטיבציה להשגת המטרה.