תוכנית ארצית של החברה למתנ"סים בשיתוף אגף הרווחה בעיריה. אנשים עם מוגבלות מובילים תהליכי שינוי למען שוויון הזדמנויות בקהילה תוך הטמעת ערכי ההנגשה וההכלה.