קיץ בתנועות הנוער

*כמדי שנה אגף הנוער מסבסד את מחנות הקיץ ותשלום החברות לתנועה עבור חניכים המתקשים לשלם.

לפרטים נא לפנות למרכזי הסניפים / קומונריות או לאגף הנוער

 

מפעלי קיץ תנועות נוער

נוער לתת | 17-24/7/22

בני עקיבא | 8-25/8/22

אריאל | 8-17/8/22

עזרא | 8-26/8/22

הצופים | 7-15/7/22

נוער העובד והלומד | 11-19/7/22

כנפיים של קרמבו | 17-18/8/22

 

לפרטים על כל התנועות בעיר