הרשמה לתכנית בוקר רך לשנת תשפ"ב היא על בסיס מקום פנוי - לרשימת המתנה

ההרשמה אינטרנטית לבעלי כרטיס אשראי בלבד. 

למשלמים בהוראת קבע יש להוריד את טופס הרישום כאן ולהגישו בתיבת השרות בכניסה למזכירות הגיל הרך והמשפחה (רח' צמח השדה 29, אזור 06)

בצירוף טופס הרשאה חתום על ידי הבנק. קוד מוסד 1410.