להלן רשימת מעונות המתנ"ס כתובתן והטלפונים:

מעון  כתובת טלפון מנהלת  נייד         e-mail
הצפצפה הצפצפה 4 5913445     אתי פסח שמעוני   054-5360255 etty@mam.matnasim.co.il
נופי הסלע דרך קדם, כניסה ל- 07 5902976     מיטל אפרתי  052-2226337  meital@mam.matnasim.co.il
חלמיש נופי סלע 100 5900311     ענת יושאי   053-2368141 anat@mam.matnasim.co.il
הצור הצור 6, פינת הבזלת 2 5355106    אפרת גרשי 052-3882511 efrat@mam.matnasim.co.il