להלן רשימת מעונות המתנ"ס כתובתן והטלפונים:

מעון  כתובת טלפון מנהלת  נייד         e-mail
הצפצפה הצפצפה 4 5913445     אתי פסח שמעוני   054-5360255 [email protected]
נופי הסלע דרך קדם, כניסה ל- 07 5902976     מיטל אפרתי  052-2226337  [email protected]
חלמיש נופי סלע 100 5900311     ענת יושאי   053-2368141 [email protected]
הצור הצור 6, פינת הבזלת 2 5355106    אפרת גרשי 052-3882511 [email protected]