הרישום לקייטנות מחזור א' לאחר 13.6.24  

הינו על בסיס מקום פנוי ועפ"י כללי קול הקורא, בהגעה למשרדי המתנ"ס הגיל הרך ובתוספת תשלום 100 ש"ח. 

לא תהיה אפשרות לרישום לאחר תאריך 24.6.2024 מכל סיבה שהיא.