עדכון חזרה לשגרה (14.5.20)

צהרוני גנים

ביום ראשון מערכת החינוך במעלה אדומים חוזרת לפעול במתכונת מלאה.
אנו מצפים בהתרגשות לכל ילדי צהרוני הגנים אשר היו אתנו עד 15.3.20.
שימו לב: יש להביא ארוחת צהריים ליום ראשון.
במידה ואינכם זקוקים לשרות הצהרונים כבעבר ו/או לשירות בוקר רך, יש למלא טופס ביטול עד ליום ראשון 17/05/20 בשעה 08:00 בבוקר והביטול יהיה בתוקף מיום ראשון.  
במידה והטופס ישלח לאחר השעה 8:00 בבוקר, הביטול יכנס לתוקף מה- 01/06/20. לאחר ביטול, החזרה לשירות הינה על בסיס מקום פנוי.
להלן קישור לטופס ביטול.
למען הסר ספק, הביטול יחול מעתה ועד סוף שנת הפעילות.
במהלך חודש יוני יבוצעו חיובים וזיכויים ובהם זיכוי על מחצית חודש מרץ.
שימו לב כי שירותי בוקר רך יחודשו בהמשך בהתאם להנחיות.
נשמח לראותכם!

 

צהרוני "ניצנים" בבתי הספר

ביום ראשון מערכת החינוך במעלה אדומים חוזרת לפעול במתכונת מלאה.
אנו מצפים בהתרגשות לכל ילדי צהרוני בתי הספר אשר היו אתנו עד 15.3.20.
במידה ואינכם זקוקים לשרות זה כבעבר, יש למלא טופס ביטול עד ליום ראשון 17/05/20 בשעה 08:00 בבוקר והביטול יהיה בתוקף מיום פתיחת הצהרון.  
במידה והטופס ישלח לאחר השעה 8:00, הביטול יכנס לתוקף מה- 01/06/20. לאחר ביטול, החזרה לשירות הינה על בסיס מקום פנוי.
להלן קישור לטופס ביטול
למען הסר ספק, הביטול יחול מעתה ועד סוף שנת הפעילות.
במהלך חודש יוני יבוצעו חיובים וזיכויים ובהם זיכוי על מחצית חודש מרץ.
שימו לב- צהרוני בתי הספר יפתחו ביום שני
נשמח לראותכם!