במיזם משותף של מחלקת קידום וטיפול בפרט באגף החינוך, עיריית מעלה אדומים יחד עם אגף השכלה בקהילה במתנ"ס ייפתח מרכז למידה בעלות מסובסדת.
מיועד לכיתות ג'-ד'

תוכנית מרכזי הלמידה – מהל"ב נועדה להעניק תגבור לימודי, לתלמידים הזקוקים לכך,
במקצועות ליבה עיקריים: אנגלית ומתמטיקה ובכך לסייע בצמצום פערים
לימודיים.

מרכז הלמידה יופעל ע"י מורים בהכשרתם ו/או סטודנטים לחינוך

תוך שימת דגש על למידה רגשית חברתית, העלאת ביטחון עצמי ותחושת המסוגלות בקבוצה מכילה ותומכת 

ובכך להביא למיקסום את יכולותיהם הלימודיות של התלמידים.
המרכז יפעל במתנ"ס ביום שני משעה 16:30-18:00

45 דקות בכל מקצוע.

השיעורים יועברו בקבוצות של 6 תלמידים בהתאם לשכבת הגיל ולרמה הלימודית.

עלות חודשית למשתתפים בתוכנית הינה 40 ש"ח (לאחר סבסוד של העירייה). 
חוזה יימסר ידנית בתחילת התוכנית לתלמידים