רישום לצהרוני הגנים לשנת תשפ"ב - החל מחודש ספטמבר 

ניתן להירשם לרשימת המתנה במזכירות המתנ"ס בלבד.

ההרשמה האינטרנטית נסגרה. 

  • צהרון החל מחודש ספטמבר 2021 - העלות השנתית הכוללת ל-10 חודשים (ספטמבר 2021 ועד יוני 2022) הינה סך של 9,480 ₪ שתחולק ל–9 תשלומים שווים בסך של 935 ₪ לחודש וסך של 1,065 ₪ עבור החודש הראשון (130 דמי רישום + 300 ₪ מקדמה + 635 ₪).
  • דמי רישום בסך 130 ₪  ייגבו בעת הרישום (סכום זה לא יוחזר גם באם יבוטל הרישום). שימו לב, ברישום לאחר תאריך 10.3.2021 יגבו דמי רישום בסך 180 ₪. 
  • הרישום לאחר תקופת הרישום (החל מ10.3.2021) הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.