הנחיות הרשמה לחוגים, קורסים ופעילויות לשנת תשפ"ב

שנת הפעילות:

 • 30.8.2021 ועד יולי 2022 (11 חודשים)
 • החוגים פועלים על בסיס לוח הפעילות השנתי למעט הימים המפורסמים בלוח החופשות ובכלל זה ימי הבחירות.

גבייה, שכר לימוד:

 • שכר הלימוד הינו שנתי  וכולל דמי רישום בסך 35 ₪ לכל חוג (עד 3 חוגים למשפחה) שיגבו עם התשלום הראשון לחוג. שכר הלימוד מבוסס על לוח הפעילות השנתי של החוג כפי שמפורט ביחס לכל חוג.
 • לדוגמא: חוג בעלות של 200 ₪ לחודש. עלות שנתית – 2200 ₪ + 35 ₪=2235 ₪. בתשלום הראשון יגבה 235 ₪ הכולל כאמור את דמי הרישום  (לפני קיזוז חגי תשרי)
 • בעבור חגי תשרי בלבד, יגבה תשלום באופן יחסי למספר השיעורים.
 • תשלומי חובה נלווים לחוגים מסוימים (ביגוד, ערכות וכו') יגבו באופן אוטומטי בהרשמה לחוג.
 • ידוע לנו כי מחיר החוג/פעילות במועד הרישום נתון לשינוי עפ"י החלטת הנהלת המרכז.
 • ידוע לנו כי במידה ואנו בעלי חוב למרכז בעבור כל פעילות שמפעיל המרכז, לא יתבצע רישום עד להסדרת תשלום החוב בשלמותו.
 • אנו נותנים את הרשאתנו לחייב את חשבוננו בסכומים וההפרשים הנדרשים מידי חודש במועד הקבוע לתשלום ועפ"י מספר התשלומים שנקבע.
 • אנו מתחייבים לעדכן את מזכירות המרכז בכתב בכל הנוגע לשינוי באמצעי התשלום.
 • ידוע לנו כי המרכז רשאי להפסיק פעילות משתתף בעקבות אי עמידה בתשלומים השוטפים ו/או בעקבות התנהגות שאינה הולמת מצד המשתתף ומפריעה למהלך התקין של החוג, בהתראה של שבוע מראש.
 • ידוע לנו כי עבור כל הוראת קבע או שיק חוזר יגבו דמי טיפול בסך 60 ₪.
 • ידוע לנו כי במידה והרישום לפעילות התבצע לאחר תאריך הגבייה הקבוע, יגבה תשלום כפול בחודש העוקב ללא התראה מוקדמת.

נהלים והנחיות לפעילות:

 • שיעור המתבטל עקב היעדרות מורה/מדריך יוחזר.
 • אין החזר שיעורים עקב היעדרות משתתף.
 • לכל משתתף יש זכות להשתתף בשיעור ניסיון אחד בלבד, במידה ותתבצע הרשמה השיעור ייחשב כשיעור מהמניין לצורך חישוב התשלום.
 • ידוע לנו כי בפעילויות מסוימות ישנם תשלומים נוספים בגין ביגוד, ציוד וחומרים, ביטוח, בדיקות רפואיות וכיו"ב. ניתן לקבל פירוט אצל הרכזים והמדריכים.
 • פתיחת הפעילות וכן הפעילות השוטפת מותנית במינימום משתתפים.
 •              יתכנו שינויים בלוח זמני הפעילות.

  נוהל הנחות:

 • הנחות יינתנו עפ"י נוהל ההנחות הרשמי של המרכז ובכלל זה כפל הנחות.
 • בקשה מיוחדת  להנחה ניתן להגיש על גבי הטופס המיועד לכך בלבד, בצירוף כל המסמכים המתבקשים.

   

 • נוהלי הקפאת חוג:

* * אין הקפאות וביטולים רטרואקטיביים


מדיניות לתקופת הקורונה!!

 *מדריךה שנכנסה לבידוד - מחויבת למצוא מחליףה. אם לא הצליחה, תיחזיר שיעורים, אם לא הצליחה, יוחזר כסף למשתתפים.  
* עד שבועיים בידוד בשנה אין החזר כספי לפי מדיניות הביטולים הרגילה. יותר משבועיים יינתן החזר כספי יחסי על הימים ששהה בבידוד מעל שבועיים. בכל מצב אחר הקפאת חוג תתאפשר פעם אחת בלבד במהלך פעילות החוג ורק במידה והמשתתף יחסיר פעילות מעבר לחודש ימים.  

 * משתתף שנכנס לבידוד: מחויב להביא אישור רופא עד שבוע מהכניסה לבידוד.

* חוגים שמפסיקים בשל הוראת הממשלה: יוחזר הסכום היחסי מהרגע שהחוג הופסק.

* משתתפים שמחליטים לא לחזור לפעילות שנפתחה בגלל חשש מהידבקות: ניתן לבטל לפי נוהל ביטולים (כלומר כולל דמי ביטול)

נוהל ביטולים:

ביטול קורס/סדנא/חוג בטרם התחלת הפעילות - ניתן לבטל את הרישום בתוך שבועיים מההרשמה, ופחות מ-14 ימי עבודה לפני תחילת הקורס/סדנא/חוג. במקרה זה יהיו דמי הביטול מוגבלים       ל-5% משווי העסקה הכוללת או 100 ₪ לפי הנמוך.

לאחר מועד זה, ועוד לפני שהחל הקורס/סדנא החיוב יהיה 50% מהערך הכולל של הפעילות.  לאחר תחילת הקורס/סדנא לא יינתן החזר כספי.

בקשות לביטול ניתן להעביר עד ה-20 בכל חודש (ניתן להשתתף בחוג המבוטל עד לסוף החודש. הביטול יכנס לתוקף החל מ-1 לחודש העוקב).

בביטול חוג לאחר חודש ממועד ההרשמה לחוג ועד לתאריך 20/4/2022 נחייב בסך 95 ₪.

ביטול שיוגש מ- 21/4/2022 ועד 30/4/2022, יחויב בתשלום עבור חודשים 5+6/2022.

חוג שיבוטל מ-1/5/2022 יחויב בתשלום יתרת החודשים עד לסוף 7/2022 או לחילופין עד לסיום החוג.(ניתן להשתתף בחוג המבוטל עד לסוף החודש המשולם).

אין ביטול אוטומטי או רטרואקטיבי.

ביטול יעשה אך ורק מאחת מהדרכים הבאות:

באמצעות מייל: keren@mam.matnasim.co.il

או באמצעות מילוי טופס ייעודי של ביטול חוג/קורס במזכירות המרכז.