תכנית הזנה במסגרת יוח"א בבתי"ס הממלכתיים

הרישום לתכנית מתבצע באמצעות הורדת טופס רישום

ושליחה של הטופס לוואטסאפ מתנ"ס 052-8905577 או בפקס 02-5900680

למצטרפים בהמשך השנה: ניתן יהיה להירשם לתכנית עד ליום ה- 20 בחודש, ההזנה תחל ב-1 לחודש שלאחריו. 

התכנית מיועדת לילדים בכיתות א'-ו' שאינם בתכנית ניצנים בבית הספר. 

במסגרת תכנית יוח"א הפועלת בבית ספרכם ילדכם זכאי לקבל ארוחת צהריים בשרית חמה, המוגשת בחמגשית בימים א', ב', ד', ה'.

יום ג' – יום קצר ללא הזנה.

הארוחה מסובסדת על ידי משרד החינוך ועיריית מעלה אדומים ומחירה יעמוד על 128 ש"ח לחודש מלא.

על מנת לצרף את ילדכם לתכנית ההזנה, יש להיכנס ללינק המתאים (המופיע למטה) לבית הספר ולכיתה בו לומד ילדכם ולבצע רישום.

מועד תחילת ההזנה - 04.09.2022. למצטרפים לאחר 22.8.2022 ההזנה תיכנס לתוקף ב-01.10.2022.

הרישום לאחר 30.6 יתבצע ידני בטופס להורדה המצורף, ניתן לשלוח לפקס 5900680. 

שימו לב - לקבלת הזנה החל מ- 04.09.2022 יש להירשם עד 21.8.2022. 

למצטרפים בהמשך השנה: ניתן יהיה להירשם לתכנית עד ליום ה- 20 בחודש, ההזנה תחל ב-1 לחודש שלאחריו. 

בעלי אלרגיה - חובה למלא טפסי דיווח על ילדים עם אלרגיה בתכנית הזנה בבתי הספר - תשפ"ג באתר המתנ"ס. ללא מילוי הטופס הרישום אינו תקף.

תנאי רישום:

 • שנת הפעילות מ- 04.09.2022 ועד 30.06.2023. 4 ימים בשבוע א,ב, ד, ה' .
 • ידוע לנו כי במידה ואנו בעלי חוב למתנ"ס בעבור כל פעילות שמפעיל המתנ"ס, לא יתבצע רישום עד להסדרת תשלום החוב בשלמותו.
 • ידוע לי כי עלות תכנית ההזנה החודשית היא 128 ₪. 
 • אנו נותנים את הרשאתנו לחייב את חשבוננו בסכומים הנדרשים מידי חודש במועד הקבוע לתשלום ועפ"י מספר התשלומים שנקבע.
 • אנו מתחייבים לעדכן את מזכירות המתנ"ס  בכתב בכל הנוגע לשינוי באמצעי התשלום.
 • ידוע לנו כי המתנ"ס רשאי להפסיק פעילות משתתף בעקבות אי עמידה בתשלומים השוטפים ובהתראה של שבוע מראש.
 • ידוע לנו כי עבור כל הוראת קבע חוזרת יגבו דמי טיפול בסך 60 ₪.
 • ידוע לנו כי במידה והרישום לפעילות תתבצע לאחר תאריך הגבייה הקבוע, יגבה תשלום כפול בחודש העוקב ללא התראה מוקדמת.
 • מדיניות לתקופת הקורונה: החזר על בידוד ינתן רק במידה והבידוד יהיה כיתתי והמזון לא יסופק לכיתה כולה.
 • הזנה המופסקת בשל הוראת הממשלה, יוחזר הסכום היחסי מרגע הפסקת ההזנה. 
 •  
 • נוהל ביטול:
 1. ניתן לבטל רישום לתכנית ההזנה עד ל-20 בחודש . הביטול יכנס לתוקפו ב-1 לחודש שאחריו. 
 2. למבטלים רישום החל מחודש אפריל לא תהיה אפשרות חזרה עד ל-1.9.23. 
 3. ביטול רישום יעשה באמצעות מילוי טופס מקוון באתר המתנ"ס, או ע"י מסירת טופס ביטול במזכירות המתנ"ס. 
 • נוהל הנחות:
 1. הנחות יינתנו עפ"י נוהל ההנחות הרשמי של המתנ"ס ובכלל זה כפל הנחות.
 2. בקשה מיוחדת להנחה ניתן להגיש על גבי הטופס המיועד לכך בלבד, בצירוף כל המסמכים המתבקשים.