טופס ביטול רישום לתכנית הזנה בגני יוח"א - תשפ"ג

שימו לב! ביטול עד ל-20 לכל חודש, הביטול יכנס לתוקף ב- 1 לחודש שאחריו.

למבטלים רישום מחודש אפריל לא תהיה אפשרות חזרה עד ל-1.9.23.

שם הילד/ה

האם הילד מקבל מנה אלרגנית? (חובה) שדה חובה

 

ביטול עד ל-20 לכל חודש, הביטול יכנס לתוקף ב- 1 ל חודש שאחריו.