1
פרטי הילד/ה
2
פרטי ההורים
3
אישור צילום ופרסום
4
תנאי רישום

הרישום לילדים שנולדו עד 31.8.2023

מין (חובה) שדה חובה

הצהרת בריאות: (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה


האם אתם מאשרים קבלת הודעות בsms ? (חובה) שדה חובה

 

 

 


במהלך השנה יתכן שנבצע צילומים במסגרת המשפחטף לצרכי הדרכה של צוות המשפחטף (סטילס + וידאו). נבקש את אישורכם לצילום (חובה) שדה חובה


במהלך השנה יתכן שנצלם במסגרת המשפחטף (סטילס + וידאו) לצרכי פרסום פעילויות המתנ"ס והמשפחטף באתר האינטרנט של המתנ"ס, בפייסבוק של המתנ"ס, בחוברת רישום, בעיתון ובטלויזיה הקהילתית. נבקש את אישורכם לצילום והסרטה (חובה) שדה חובה


 

תנאי הרישום:

  • ידוע לי כי שכר הלימוד החודשי עומד על סך 2,600 ₪ לחודשים ספטמבר 2024 עד אוגוסט 2025.
  • ידוע לי כי במידה ומספר הנרשמים יעלה על מספר המקומות, תינתן עדיפות לילדים הגדולים בשנתון.
  • ידוע לי כי המקדמה לא תוחזר להורה אשר יבטל את הרישום לאחר ה- 30/7/24.
  • ידוע לי כי דמי הביטוח לא יוחזרו להורה לאחר כניסת הילד למשפחטף.
  • ידוע לי כי דמי הרישום יוחזרו רק לנרשמים אשר לא יתקבלו למשפחטף.
  •  ידוע לי כי במידה ואני בעל/ת חוב במתנ"ס, הרישום יתבצע אך ורק לאחר סגירת חוב זה, וכי תאריך פירעון החוב יירשם כתאריך הרישום למשפחטף.       

אנא סמן (חובה) שדה חובה

  

Browser not supported