1
פרטי הילד/ה
2
פרטי ההורים
3
פרטים נוספים

הרישום מיועד לילדים שלא נרשמו בתקופת הרישום באתר משרד העבודה והרווחה

הרישום מיועד אך ורק לילדים שנולדו החל מתאריך 01.01.2022 

רישום בהמתנה למעון: (חובה) שדה חובה

 

(במידה ויצוין כן, יש לצרף טופס הועדה של "פעוטות בסיכון")

 

 

 

 

 

 

 


אנא סמן (חובה) שדה חובה

הפרסום יהיה באתר האינטרנט של המתנ"ס, בפייסבוק של המתנ"ס בחוברת רישום, ובעיתון ובטלויזיה הקהילתית.


תנאי רישום ותשלום

תוכנית סל מועשר 

אנא סמן (חובה) שדה חובה
 

Browser not supported