טופס ביטול רישום לתכנית הזנה בבתי הספר הממלכתיים - תשפ"ד

שימו לב! ביטול עד ל-20 לכל חודש, הביטול יכנס לתוקף ב- 1 לחודש שאחריו.

למבטלים רישום מחודש אפריל לא תהיה אפשרות חזרה עד ל-1.9.24.

שם הילד/ה

האם הילד מקבל מנה אלרגנית? (חובה) שדה חובה

ביטול עד ל-20 לכל חודש, הביטול יכנס לתוקף ב- 1 ל חודש שאחריו.