סמל המרכז הקהילתי

 • רדיו
 • טלפון
 • YouTube
 • instagram
 • פייסבוק
 • טופס חידוש מנוי קיים -

  הנחיות למילוי הטופס:

  לתשומת ליבכם!

  יש למלא את הטופס עבור כל בעל מנוי בנפרד

  פרטי בעל המנוי
  סוג מנוי
  עבור
  במידה וקיימת יש לצרף אישור הנחה עדכני
  יש לצרף מסמך המעיד על אישור/זכאות להנחה:
  אמצעי תשלום
  הצהרת בריאות
  מתאמן/ת יקר/ה, חדר הכושר נועד לעזור לך לשמור על כושרך ובריאותך,יחד עם זאת שימוש בלתי נכון במתקני המכון או השימוש במכשירים ע"י אדם הסובל מהפרעה גופנית כלשהי עלול לגרום לו נזק רב. נבקשך לקרוא בעיון את האמור לעיל ולהשיב על השאלון ב"כן" ו"לא" תוך מתן הפירוט הנדרש:
  האם את/ה סובל/ת או סבלת בעבר מבעיות לב?
  האם את/ה סובל/ת או סבלת בעבר מבעיות ריאות?
  האם את/ה סובל/ת או סבלת בעבר מפגמים או הפרעות בעמוד השדרה?
  האם את/ה סובל/ת או סבלת בעבר מכאבי גב?
  האם את/ה סובל/ת או סבלת בעבר מכאבי ראש,מגרנה ו/או כאבי צוואר?
  האם את/ה סובל/ת או סבלת בעבר מבעיות במערכת השרירים?
  האם את/ה סובל/ת או סבלת בעבר משברים בעצמות?
  האם את/ה סובל/ת או סבלת בעבר מבעיות במפרקים (בעיקר בברכיים ובאגן הירכיים)?
  האם את/ה סובל/ת או סבלת מאוסטיאופורוזיס?
  האם את/ה נמצא/ת בטיפול רפואי אחר?
  רקע קודם בפעילות גופנית

  התקנון

  הריני לאשר בזאת כי קראתי את התקנון נהלי הרשמה ופעילות, וכי אני מסכים/ה  למלא אחר הוראותיו, וכן מקובל/ת עלי כל הוראה אחרת הרשומה בו. כמו כן הנני מתחייב להתעדכן מידי פעם בשינויים אשר יעשו בתקנון ויפורסמו בלוח המודעות בקאנטרי, ולפעול ללא סייג בהתאם להוראות התקנון המעודכן. נהלי הרשמה ופעילות קנטרי קלאב 

   המנוי הינו אישי ואינו ניתן למכירה לאחר. במקרה של ביטול יבוצע הטיפול בהתאם לנוהל ביטולים.

  • ניתן לבטל ולהעביר מנוי לקרוב משפחה מקרבה ראשונה בלבד דהיינו: אח, אחות, בן, בת, בעל, אישה, בחישוב עלויות המנוי החדש או חישוב לפי יתרת תקופת המנוי במשרדי המתנ"ס הראשי בלבד ובנוכחות   בעל המנוי.
  • בצירוף בן משפחה למנוי ניתן לבטל המנוי הישן ולרכוש מנוי משפחתי לתקופה של שנה / חצי שנה מיום השינוי.
  • הנחת 10% למחדש מנוי תינתן עד 12 חודשים מתום המנוי הקודם.
  • בעת ההרשמה יש לחתום על הצהרת בריאות.
  • מנוי חדש המשתמש בחדר הכושר מחויב לקבל ייעוץ ראשוני ממדריך הכושר שבמקום.
  • חובה להשתמש בתג אלקטרוני בכניסה, בשער האלקטרוני לא תתאפשר כניסה ללא תג מכל סיבה שהיא.
  • קבלת תג חלופי במקום תג שאבד, כרוכה בתשלום של 40 ₪
  • אין הקנטרי אחראי על אובדן או גניבת חפצים אישיים.
  • בבריכת השחייה יש להתנהג על פי התקנון הנמצא בלוחות הפעילות.

   תנאי תשלום, הנחות וביטולים

   ניתן לשלם בכרטיס אשראי או מזומן

   לרוכש מנוי שנתי ניתן לשלם עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית או בהוראת קבע בכרטיס אשראי.

   הקפאת מנוי -  ההקפאה הינה לתקופת של חודש בלבד, בהצגת כרטיס טיסה מעל חודש/אישור מחלה מרופא מומחה מעל חודש. הקפאה תתבצע לפי התקנון ובפנייה פיזית למשרדי המתנ"ס.

  לא יתקבלו בקשות המתייחסות לתקופה קודמת למועד הגשת הבקשה (אין החזר רטרואקטיבי)

  אין הקפאה לחבר שנרשם דרך קבוצה מאורגנת / ועדי עובדים.

  נוהלי ביטול מנוי:  

  1. ניתן לבטל מנוי במזכירות המתנ"ס בלבד ובכתב ע"ג טופס ביטול ובצירוף הצ'יפ.
  2. תוקף הביטול החל מיום הגשת בקשת הביטול.
  3. לא ניתן לבטל פעילות או לבקש החזר כספי רטרואקטיבי.
  4. דמי הביטול יגבו בהתאם לתיקון 37 לחוק הגנת הצרכן:

   

  מועד הביטול

  דמי ביטול על פי חוק

  בשליש הראשון של

  התקופה הקצובה

  25% מהתמורה,

  או הסכום שהיה על הצרכן לשלם עד לתום התקופה,

  לפי הנמוך

  בשליש השני של

  התקופה הקצובה

  20% מהתמורה,

  או הסכום שהיה על הצרכן לשלם עד לתום התקופה,

  לפי הנמוך

  בשליש השלישי של

  התקופה הקצובה

  17% מהתמורה,

  או הסכום שהיה על הצרכן לשלם עד לתום התקופה,

  לפי הנמוך

   באם שולם בכרטיס אשראי, יתווספו גם דמי עמלת אשראי בסך 1.5% מערך העסקה.

  1. מנויים שנרכשו דרך ארגוני עובדים ניתן לבטל רק במקרים חריגים ובשיתוף ארגון העובדים. 

   חופשות ושינויים בתוכנית הפעילות -  ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתוכנית הפעילות, כולל הפסקת פעילות במתקנים לצורך טיפולים ושיפוצים תקופתיים וסגירת המתקנים לרגל חופשה בחגים.

  הודעות בציון תאריכים ושעות סגירה מדויקים יפורסמו בלוח המודעות ובאתר האינטרנט לפני כל מועד סגירה.

  הקנטרי כולו יהי סגור בימי זיכרון וחגי ישראל, לוז מפורט בגב התקנון.

  בחודשים יולי אוגוסט, עקב קיום מפעלי הקיץ יחולו שינויים בשעות הפעילות ובלוחות הזמנים.

  מידי שנה בחודשים פברואר - מאי כולל (ניתן לשינוי בחודשים) מתקיים בבריכה הפנימית מפעל שחייה של משרד החינוך, לכן הבריכה הפנימית תהיה סגורה לרחצה בימי א' ג' ה' בין השעות 08:00-13:00

  צוות המרכז לשירותכם בכל שאלה, בעיה או פניה לשיחה

  כמנוי/ה הקנטרי, נשמח על גילוי עניין ומעורבות מצידך, הצעות הערות והארות תתקבלנה בברכה. 

  הנני מצהיר כי קראתי את התקנון לקנטרי מעלה אדומים ומתחייב/ת לתוכנו.

  הצהרת בריאות:

  *הנני מצהיר כלפי מתנ"ס מעלה אדומים (להלן:המתנ"ס),כי אני במצב פיזי טוב ואינני סובל מבעיות רפואיות העלולות להתעורר כתוצאה מאימון בחדר הכושר וכי אני מסוגל/ת לעסוק באימון אקטיבי או פאסיבי וכי האימון לא יפגע בבריאותי ו/או בטחוני,ו/או נוחיותי או מצבי הפיזי.

  * השתתפותי בפעילות בחדר הכושר נעשית על דעתי האישית ובאחריותי הבלעדית לאור הצהרתי זו.

  *אני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון ומילאתי בפירוט את השאלון דלעיל.

   * ידוע לי כי פעילות בחדר הכושר ללא השגחה וללא גילוי איזה פגם או הפרעה גופניים     רלוונטיים עלולה לסכן את בריאותי.

  *במידה ויחול שינוי במצבי הבריאותי אני מתחייב להודיע בהקדם לצוות חדר הכושר.

  *הנני מצהיר בזאת כי מלבד הפרטים שנמסרו בסעיף מצב רפואי אני בריא וכשיר ואין לי כל מגבלה רפואית הידועה לי המונעת ממני לבצע אימון בחדר כושר.

  *ידוע לי כי במידה ולא דיווחתי אמת על מצבי הבריאותי/גופני הרי שכל פגיעה ונזק שנגרמו כתוצאה מביצוע אימון בחדר הכושר יחולו על אחריותי בלבד ולא אוכל לבוא בכל טענה או תביעה כנגד המתנ"ס ו/או כל אחד מצוות חדר הכושר ואני פוטר את החברה מכל אחריות לכל נזק שייגרם לי עקב כך.

  *הריני מצהיר בחתימתי על הצהרה זו כי אין למתנ"ס,המפעיל את חדר הכושר,ו/או מי מטעמה אחריות לכל נזק גופני כלשהו העלול להיגרם מביצוע אימון בחדר הכושר ואני פוטר את החברה מכל אחריות לנזק גוף שעלול להיגרם לי עקב ביצוע אימון בחדר הכושר.

   


  מתנסנט | חוגים