ריקוד קצבי המשלב מחול מודרני ובלט.

הדרכה: יעל והבה- ראשון | מתנ"ס הראשי | מגיל גן ועד כיתה ז'

הדרכה: עינב אבני- שני | מתנ"ס ראשי | מגיל גן ועד כיתה ז'

הדרכה: אורית בן ברוך- חמישי | סטודיו יהונתן | כיתות א'-יב'