ריקוד קצבי מתחום אומנויות הרחוב, עם יסודות אפריקאיים.

הדרכה: הדיה טהר

חמישי | מתנ"ס ראשי | כיתות ב'-יב'

הדרכה: אדם גיל

שלישי | מתנ"ס ראשי | כיתות ז'-יב'