סמל המרכז הקהילתי

 • רדיו
 • טלפון
 • YouTube
 • instagram
 • פייסבוק
 • ������������

  תמונת אווירה למעונות
  תמונת אווירה למעונות

  לצפייה בזמני פעילות ולוח החופשות - לחץ כאן!

  רכזת: תמי מאיר

   

  הדרך החינוכית שלנו

  התפיסה החינוכית המנחה את עבודתנו, כחלק ממעונות היום הקהילתיים, מתבססת על אמונה בחינוך ובמעון כמקום מפגש בין הילד, הורים, וצוות על מנת ליצור שותפות חינוכית.

  אנו רואים בתפקידנו להקנות ידע, ערכים והרגלי התנהגות, לצד הסתכלות מעמיקה על כל ילד וילדה ממקום של אמונה ביכולתם, תוך דגש על בניית הזהות והדימוי העצמי שלהם. 

  בנסגרת המעון הילדים מקבלים "ארגז כלים" המאפשר להם: ללמוד, להתנסות, לחוות ולהתמודד עם האתגרים בכל שלב התפתחותי. 

  אנו מאמינים כי הגיל הרך היא תקופה קריטית בחיי האדם וכל דמות חינוכית הנמצאת עם הילדים, חייבת להיות בעלת הידע המקצועי והעדכני ביותר לעבודה איכותית ומשמעותית. 

  לשם כך, פיתחנו מערך הדרכה חינוכי ייחודי המאפשר צמיחה והתפתחות מתמדת. 

   

   

  מסמכים שיש לצרף בעת הרישום:

  יש להביא 2 עותקים מכל מסמך (לא מקור):

  1.צילום ת.ז. של האם + הספח, בו רשומים כל ילדיכם, כולל הילד/ה הנרשמ/ת (אם הילד/ה הנרשמ/ת אינו מופיע בתעודת הזהות, יש להוסיף צילום תעודת לידה).

  2.עובדים שכירים: צילום תלוש שכר מלא של אחד מהחודשים  נובמבר-דצמבר 2017 עד ינואר 2018 של שני בני הזוג תואמים (הכולל מס' שעות עבודה או טופס אישור מעסיק - שכירים* על מס' שעות עבודה). 

  3.הורים עצמאיים: צילום שומה אחרונה + טופס תצהיר הורה עצמאי*.

  4.אם הנמצאת בחופשת לידה: צילום תלוש של חודש עבודה מלא לפני היציאה לחופשת הלידה + אישור מהמעסיק על חזרה לעבודה שכולל צפי לגבי היקף שעות עבודה שבועיות ומשכורת.

  5.הורים לומדים: טופס תצהיר הורה לומד* + אישורים ממוסד הלימודים כמפורט בטופס תצהיר הורה לומד.

  6.משפחה חד הורית: טופס תצהיר הורים יחידים* . 

  7.הורה מובטל שזכאי לדמי אבטלה: צילום אישור על הכנסה מדמי אבטלה מביטוח לאומי + אישור על תקופת הזכאות לאבטלה.

  *את הטפסים המסומנים בכוכבית ניתן לקבל במתנ"ס או להוריד מאתר משרד העבודה והרווחה.

   

      

  רשימת מעונות וטלפונים
  מתנסנט | חוגים